Kategorie
ZUS

Jak udowodnić pracę w warunkach szczególnych?

Wprowadzenie do problematyki pracy w warunkach szczególnych z punktu widzenia prawnego wymaga zrozumienia kluczowych aspektów, które definiują te unikatowe okoliczności pracy. Praca w warunkach szczególnych, zgodnie z polskim prawem, odnosi się do rodzajów zatrudnienia, gdzie warunki pracy są uznawane za uciążliwe, niebezpieczne lub szkodliwe dla zdrowia, wymagające od pracowników szczególnego wysiłku fizycznego lub psychicznego. Przepisy […]

Kategorie
Prawo rodzinne

Alimenty na rodzica – kiedy dziecko powinno je płacić?

Alimenty na rodzica to temat, który w polskim systemie prawnym jest regulowany przez Kodeks rodzinny i opiekuńczy, a dokładniej jego przepisy znajdujące odzwierciedlenie w art. 128 oraz kolejnych. Zgodnie z tymi przepisami, obowiązek alimentacyjny nie ogranicza się wyłącznie do stosunków pomiędzy rodzicami a ich małoletnimi dziećmi, lecz może również dotyczyć sytuacji, w których to rodzice […]

Kategorie
ZUS

Świadczenie rehabilitacyjne – jak uzyskać?

Świadczenie rehabilitacyjne jest formą pomocy finansowej, przewidzianą w polskim systemie prawa ubezpieczeń społecznych, dedykowaną osobom, które po wyczerpaniu okresu zasiłku chorobowego nadal nie są zdolne do pracy, ale istnieje uzasadniona prognoza, że dalsza rehabilitacja pozwoli na odzyskanie zdolności do pracy. Zgodnie z art. 18 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i […]

Kategorie
Bez kategorii

Rejestracja Znaku Towarowego w Polsce krok po kroku

W dzisiejszym świecie, gdzie konkurencja na rynku jest zacięta, a produkty i usługi są coraz bardziej zróżnicowane, znaczenie skutecznej identyfikacji i ochrony marki staje się kluczowe dla sukcesu biznesowego. Rejestracja znaku towarowego w Polsce jest jednym z najważniejszych kroków, aby zapewnić sobie wyłączność na używanie oznaczenia swojej marki, produktu czy usługi. Proces ten, choć może […]

Kategorie
Prawo cywilne Prawo podatkowe

Konsekwencje wynagrodzenia pod stołem

Współczesny rynek pracy staje przed wyzwaniami etycznymi i prawnymi, zwłaszcza w kontekście wynagrodzeń wypłacanych „pod stołem”. Ta praktyka, choć powszechna, niesie ze sobą poważne konsekwencje zarówno dla pracodawców, jak i pracowników. W obliczu wprowadzenia Nowego Ładu, zaostrzającego przepisy podatkowe i ubezpieczeniowe, oraz w kontekście rygorystycznego Kodeksu Karnego Skarbowego, praktyka ta zostaje poddana szczegółowej analizie prawnej. […]

Kategorie
Prawo spadkowe

Dziedziczenie długów

W kontekście prawnym, zagadnienie dziedziczenia długów jest złożone i wymaga dokładnego zrozumienia przez potencjalnych spadkobierców. Dziedziczenie długów następuje, gdy po śmierci osoby (spadkodawcy) jej zobowiązania finansowe przechodzą na jej spadkobierców. Jest to możliwe w sytuacji, gdy spadkobiercy przyjmują spadek wprost, co oznacza, że akceptują oni zarówno aktywa, jak i pasywa spadkodawcy. § Dziedziczenie długów  Dziedziczenie […]