Kategorie
Prawo cywilne Prawo odszkodowawcze

Jak dochodzić odszkodowania po burzach i nawałnicach?

Zerwany dach, podtopiona piwnica, uszkodzone auto to skutki burz z ulewami, gradem i wichurami. § Jak dochodzić odszkodowania po burzach i nawałnicach? Jak dochodzić odszkodowania po burzach i nawałnicach? Najwięcej wątpliwości budzi kwestia, czy w przypadku wykupionego ubezpieczenia domu powinniśmy podjąć jakieś działania bezpośrednio po wystąpieniu szkody. Pierwszym krokiem jaki powinniśmy podjąć jest zabezpieczenie naszej […]

Kategorie
Prawo budowlane

Domek letniskowy konieczne pozwolenie czy zgłoszenie?

Budowa domku letniskowego w 2021 roku to inwestycja obwarowana licznymi wymogami prawa budowlanego i rozporządzeń. § Domek letniskowy konieczne pozwolenie czy zgłoszenie? Budowa domku letniskowego bez zezwolenia w 2021 roku – czy jest możliwa? W większości przypadków nie jest konieczne ubieganie się o specjalne pozwolenie. Zgodnie z przepisami prawa budowlanego (art. 29 ust. 1 pkt 16 […]

Kategorie
ZUS

Czy składać apelację w przegranej sprawie ZUS?

Czy składać apelację w przegranej sprawie ZUS? To pytanie, zazwyczaj kierują do nas osoby, które przegrały sprawę z ZUS przed sądem I Instancji. Czy składać apelację w przegranej sprawie ZUS? Odpowiedź na powyższe pytanie zawsze zależy od stanu faktycznego konkretnej sprawy oraz rodzaju błędów, których dopuścił się Sąd I Instancji. Co istotne, nie zawsze przegrana […]

Kategorie
Szkody górnicze 2

Błędy projektowe a szkody górnicze

Co istotne, zgodnie z art. 144 ust 1 ustawy prawo geologiczne i górnicze właściciel nie może sprzeciwić się zagrożeniom spowodowanym ruchem zakładu górniczego. Upoważniony jest on jednak do żądania naprawienia szkody wyrządzonej ruchem zakładu, na zasadach określonych ustawą. § Błędy projektowe a szkody górnicze Wznoszenie budynków na terenach górniczych zawsze będzie wiązało się z ryzykiem […]

Kategorie
Nieruchomości Prawo budowlane

Czym jest umowa deweloperska?

Przy zakupie mieszkania od dewelopera zobowiązani jesteśmy do podpisania stosownych dokumentów. Umowa deweloperska ma na celu zabezpieczenie interesów obu stron, dlatego tak ważne jest zawarcie w niej wszystkich warunków transakcji. § Czym jest umowa deweloperska? Podstawowymi rodzajami umów, z którymi możemy spotkać się przy zakupie mieszkania od dewelopera, są umowa deweloperska i umowa przedwstępna. Czym jest umowa deweloperska? […]

Kategorie
Prawo cywilne Prawo spadkowe

Jak uniknąć zapłaty zachowku?

Zachowek ma na celu ochronę najbliższych zmarłego, pominiętych w dziedziczeniu ustawowym. Najprościej zachowek można zdefiniować jako ułamek w wysokości 1/2 wartości udziału spadkowego, który przypadłby uprawnionemu do zachowku, gdyby spadkodawca w testamencie nie zapisał majątku komuś innemu. § Jak uniknąć zapłaty zachowku? Komu przysługuje zachowek? Zgodnie z art. 991 § 1 Kodeksu Cywilnego zachowek należy się […]