Kategorie
Prawo karne

System dozoru elektronicznego – jak to działa?

System dozoru elektronicznego (SDE) to jeden ze sposobów wykonywania kary pozbawienia wolności. SDE polega na kontrolowaniu zachowania skazanego przebywającego poza zakładem karnym przy użyciu elektronicznych urządzeń monitorujących. § System dozoru elektronicznego – jak to działa? Jak wygląda odbywanie kary w Systemie Dozoru Elektronicznego? Sąd wyznacza każdemu skazanemu indywidualnie, szczegółowy harmonogram odbywania kary, zgodnie z którym skazany […]

Kategorie
Szkody górnicze 2

Naprawa szkody przez kopalnię – dlaczego się nie zgadzać

Naprawienie szkody przez zakład górniczy jest tylko jedną z możliwości jakiej poszkodowani mogą się domagać. W związku z powyższym zagadnienie dotyczące sposobu naprawienia szkody przez zakład górniczy wymaga szerszego omówienia, a także wyjaśnienia dlaczego zawsze powinniśmy domagać się odszkodowania pieniężnego, niż liczyć na dokonanie naprawy uszkodzonej działania nieruchomości przez kopalnię. § Naprawa szkody przez kopalnię […]

Kategorie
Prawo pracy

Koronawirus a prawo pracy

Pandemia COVID-19 szczególnie duże zmiany wywołała w gospodarce, biznesie oraz na rynku pracy. Rząd w związku z sytuacją epidemiologiczną częściowo zmodyfikował dotychczasowe prawa i obowiązki pracowników. § Koronawirus a prawo pracy Jakie zmiany przyniósł koronawirus w prawie pracy? Nasza codzienna praca uległa większym, bądź mniejszym zmianom w związku z wprowadzeniem kolejnych tarcz antykryzysowych. W związku […]

Kategorie
Prawo rodzinne

Rozwód z orzeczeniem o winie

Przesłanką konieczną do wydania wyroku rozwodowego dla sądu jest trwały i zupełny rozkład pożycia. Z takim stanem rzeczy mamy do czynienia, gdy ustały więzi fizyczne, psychiczne oraz gospodarcze. Więzi te mogą ustać zarówno w wyniku działania jednego, jak i obojga małżonków. Orzekając rozwód, sąd orzeka, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. § Rozwód z orzeczeniem o winie […]

Kategorie
Prawo budowlane

Odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego

W sytuacji odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego, data odstąpienia musi zostać ustalona przez postępowanie przed nadzorem budowlanym, gdyż data wykonania robót budowlanych, które stanowią odstępstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego wskazuje, jakie przepisy do likwidacji tej samowoli należy zastosować. § Odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego ISTOTNE ODSTĘPSTWO OD PROJEKTU Przepis definiujący, czym jest istotne odstąpienie od zatwierdzonego […]

Kategorie
Szkody górnicze 2

Jaką formę naprawy szkód górniczych wybrać?

Zgodnie z przepisami prawa, wybór sposobu naprawy szkody należy do poszkodowanego. Przepisy te dotyczą również szkód pochodzenia górniczego. Co ważne, ograniczenie swobody wyboru naprawy szkody jest ograniczone tylko i wyłącznie w dwóch przypadkach: gdy przywrócenie stanu poprzedniego jest niemożliwe, bądź gdy przywrócenie stanu poprzedniego pociągałoby za sobą dla dłużnika nadmierne trudności lub koszty. W takim […]