Kategorie
Prawo cywilne

Jak odzyskać pożyczone pieniądze osobie prywatnej?

Pożyczki prywatne stanowią najpopularniejszą formę pozyskiwania funduszy. Szczególnie jeżeli mowa o mniejszych kwotach pożyczanych od rodziny czy też znajomych. Pożyczki prywatne wymagają również mniej formalności. Jednakże zazwyczaj problem pojawia się w momencie chęci odzyskania długu . § Jak odzyskać pożyczone pieniądze osobie prywatnej? Czy została spisana umowa? Spisanie umowy to najważniejsza kwestia, która oczywiście nie […]

Kategorie
Prawo karne

Groźby karalne – jaka grozi odpowiedzialność karna?

Groźby karalne są przestępstwem opisanym w art. 190 kodeksu karnego. Zgodnie z ww. przepisem odpowiedzialności karnej podlega ten, kto jest świadomy tego, że wywołuje poczucie strachu u pokrzywdzonego, co oznacza działanie umyślne. § Groźby karalne – jaka grozi odpowiedzialność karna? Co to są groźby karalne? Przestępstwo groźby karalnej skierowane jest przeciwko wolności człowieka w sferze psychicznej, tj. […]

Kategorie
Szkody górnicze 2

Szkody górnicze – postępowanie ugodowe

Z punktu widzenia osoby poszkodowanej problematyka zawierania ugód z kopalnią jest niezwykle istotna. Ugoda jest pierwszym krokiem w walce o uzyskanie odpowiedniego odszkodowania. § Szkody górnicze – postępowanie ugodowe Raz jeszcze należy zwrócić uwagę, iż podpisanie ugody stanowi zakończenie całego postępowania ugodowego, którego inicjacja rozpoczyna się poprzez złożenie wniosku do kopalni o naprawienie szkody górniczej. […]

Kategorie
Prawo karne

System dozoru elektronicznego – jak to działa?

System dozoru elektronicznego (SDE) to jeden ze sposobów wykonywania kary pozbawienia wolności. SDE polega na kontrolowaniu zachowania skazanego przebywającego poza zakładem karnym przy użyciu elektronicznych urządzeń monitorujących. § System dozoru elektronicznego – jak to działa? Jak wygląda odbywanie kary w Systemie Dozoru Elektronicznego? Sąd wyznacza każdemu skazanemu indywidualnie, szczegółowy harmonogram odbywania kary, zgodnie z którym skazany […]

Kategorie
Szkody górnicze 2

Naprawa szkody przez kopalnię – dlaczego się nie zgadzać

Naprawienie szkody przez zakład górniczy jest tylko jedną z możliwości jakiej poszkodowani mogą się domagać. W związku z powyższym zagadnienie dotyczące sposobu naprawienia szkody przez zakład górniczy wymaga szerszego omówienia, a także wyjaśnienia dlaczego zawsze powinniśmy domagać się odszkodowania pieniężnego, niż liczyć na dokonanie naprawy uszkodzonej działania nieruchomości przez kopalnię. § Naprawa szkody przez kopalnię […]

Kategorie
Prawo pracy

Koronawirus a prawo pracy

Pandemia COVID-19 szczególnie duże zmiany wywołała w gospodarce, biznesie oraz na rynku pracy. Rząd w związku z sytuacją epidemiologiczną częściowo zmodyfikował dotychczasowe prawa i obowiązki pracowników. § Koronawirus a prawo pracy Jakie zmiany przyniósł koronawirus w prawie pracy? Nasza codzienna praca uległa większym, bądź mniejszym zmianom w związku z wprowadzeniem kolejnych tarcz antykryzysowych. W związku […]