Kategorie
Prawo rodzinne

Rozwód z orzeczeniem o winie

Przesłanką konieczną do wydania wyroku rozwodowego dla sądu jest trwały i zupełny rozkład pożycia. Z takim stanem rzeczy mamy do czynienia, gdy ustały więzi fizyczne, psychiczne oraz gospodarcze. Więzi te mogą ustać zarówno w wyniku działania jednego, jak i obojga małżonków. Orzekając rozwód, sąd orzeka, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. § Rozwód z orzeczeniem o winie […]

Kategorie
Prawo budowlane

Odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego

W sytuacji odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego, data odstąpienia musi zostać ustalona przez postępowanie przed nadzorem budowlanym, gdyż data wykonania robót budowlanych, które stanowią odstępstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego wskazuje, jakie przepisy do likwidacji tej samowoli należy zastosować. § Odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego ISTOTNE ODSTĘPSTWO OD PROJEKTU Przepis definiujący, czym jest istotne odstąpienie od zatwierdzonego […]

Kategorie
Szkody górnicze 2

Jaką formę naprawy szkód górniczych wybrać?

Zgodnie z przepisami prawa, wybór sposobu naprawy szkody należy do poszkodowanego. Przepisy te dotyczą również szkód pochodzenia górniczego. Co ważne, ograniczenie swobody wyboru naprawy szkody jest ograniczone tylko i wyłącznie w dwóch przypadkach: gdy przywrócenie stanu poprzedniego jest niemożliwe, bądź gdy przywrócenie stanu poprzedniego pociągałoby za sobą dla dłużnika nadmierne trudności lub koszty. W takim […]

Kategorie
Nieautoryzowane Transakcje

Jaki jest termin reklamacji bankowej?

Zakupy w internecie to rozwiązanie, które w ostatnim czasie podbiło serce wielu z nas. Zarówno z powodu oszczędności czasu, jak i po prostu braku konieczności wychodzenia z domu. Dzięki e-zakupom nie tracimy czasu na dojazdy do sklepów, oczekiwanie w kolejkach. Co w obecnych czasach najważniejsze – nie narażamy siebie i innych. Jednakże zakupy w sieci to […]

Kategorie
Kredyty Frankowe

Masz taką umowę z bankiem?

Masz taką umowę z bankiem? Jest szansa na wygraną, jeśli zażądasz unieważnienia lub zwrotu rat. W przypału zawarcia umowy kredytowej z Getin Noble Bankiem lub umowy Własny Kąt z PKO BP S.A. w 2008 r., możemy domagać się unieważnienia umowy, bądź też zwrotu nadpłaconych rat. § Masz taką umowę z bankiem? Powyższe żądania stały się […]

Kategorie
Nieautoryzowane Transakcje

Kradzież pieniędzy z konta – vademecum

Jak podaje prasa – wartość rynku branży e-commerce w Polsce za 2020 r. wynosi aż  100 mld złotych, a z zakupów internetowych w najróżniejszej formie korzysta 28 mln Polaków. Co ważne, zgodnie z prognozami Ministerstwa Finansów rynek co roku będzie się zwiększał o około 20%.  Powyższe oznacza, że Polacy coraz częściej i chętniej dokonują zakupów […]