Prawo rodzinne i opiekuńcze

  • udzielenie porad prawnych w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego
  • sporządzanie projektów pism z zakresu prawa rodzinnego
  • opiniowanie dokumentów przedstawionych przez Klientów
  • sporządzanie pozwów, wniosków oraz innych pism z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego
  • reprezentowanie Klientów w postępowaniu polubownym, mediacyjnym i w negocjacjach
  • reprezentowanie Klientów w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego przed sądami powszechnymi I i II instancji oraz Sądem Najwyższym