Jak uniknąć wyższej składki zdrowotnej?

in

Od ogłoszenia przez rząd Polskiego Ładu, a więc podatkowo-składkowego pakietu, przedsiębiorcy rozliczający się liniowym PIT, a zastanawiają się jak uciec przed wyższymi obciążeniami. § Jak uniknąć wyższej składki zdrowotnej?

Jak uniknąć wyższej składki zdrowotnej?

Od momentu ogłoszenia propozycji Polskiego Ładu ok 700 tysięcy przedsiębiorców rozliczających się liniowym PIT, zaczęło szukać rozwiązania jak uciec przed wyższymi obciążeniami. Obecnie najpopularniejszym rozwiązaniem wydaje się spółka z o.o. Można w niej uniknąć składki zdrowotnej i płacić tylko 9-cio procentowy podatek.

W chili obecnej przedsiębiorcy zobowiązani są do zapłaty 381,81 zł miesięcznie. Większość ww. kwoty jest odliczana od PIT. Projekt Polskiego Ładu zakłada likwidację tej ulgi, natomiast składka ma wynosić 9 procent dochodów z biznesu. Rozwiązanie to uderzy w lepiej zarabiających przedsiębiorców będących na skali, a także wszystkich, którzy mają 19-proc. podatek liniowy.

Czy w spółce z o.o. zapłacę składkę zdrowotną?

Obowiązek zapłaty składki zdrowotnej występuje tylko gdy spółka jest jednoosobowa. Nie ma takiego obowiązku, jeśli wspólników jest przynajmniej dwóch. Należy jednak pamiętać, iż w przypadku dwuosobowej spółki z o.o. wspólnik powinien posiadać przynajmniej 20% udziałów. W przeciwnym razie istnieje duże ryzyko nałożenia obowiązku zapłaty składki przez ZUS.

Jaki podatek CIT będę musiał zapłacić?

Nowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a także ta, która ma do 2 mln euro rocznych przychodów, zapłaci tylko 9 procentowy CIT. W przypadku wypłaty dywidendy (co nie jest obowiązkowe) wspólnicy odprowadzą 19 procentowy PIT.

Jeżeli PIT będzie liczony od podstawy po opodatkowaniu CIT, łączne obciążenie przedsiębiorcy wyniesie 26,29 proc. Spółka będzie więc korzystniejsza niż pozostanie na liniowym PIT, gdzie sumując podatek i składkę, mamy 28 proc.

Dodatkowym argumentem za spółką z o.o. jest fakt, iż wspólnicy nie nie są zobowiązani do płacenia 4 proc. daniny solidarnościowej, która obciąża dochody powyżej 1 mln zł z biznesu rozliczanego PIT. Nie ponoszą też odpowiedzialności za jej zobowiązania.

Jak zmienić jednoosobową działalność gospodarczą na spółkę z o.o.?

Co na gruncie niniejszej sprawy najistotniejsze, jeżeli spółka z o.o. powstanie wskutek przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, to w pierwszych dwóch latach nie może płacić 9 proc. CIT.

Mając na uwadze powyższe, korzystniejszym jest zlikwidowanie firmy rozliczanej PIT i założenie nowej spółki z o.o.

Co z majątkiem działalności gospodarczej?

Trudności mogą pojawić się w sytuacji, gdy trzeba przenieść majątek przedsiębiorstwa.

Na gruncie niniejszej sprawy trzeba zwrócić uwagę na firmowy majątek powyżej 10 tys. euro. Jeśli majątek powyżej 10 tys. euro wniesiemy aportem, stracimy na dwa lata prawo do preferencji. W tej sytuacji lepiej go nowej spółce sprzedać.

Oczywiście jednoosobowa działalność gospodarcza i spółka z o.o. mogą funkcjonować równolegle. Majątek tej pierwszej można sukcesywnie sprzedawać sp. z o.o.. Takie rozwiązanie również uprawnia do 9 proc. CIT.

Czy mogę kupić sp. z o.o.?

Tak, jednakże taką, która funkcjonuje przynajmniej od 2020 r. W przyszłym roku będziemy uprawnieni do wniesienia do niej jednoosobowego przedsiębiorstwa i płacenia 9 proc. CIT

Co z ryczałtem?

Wielu przedsiębiorców zastanawia się również nad ryczałtem. Zgodnie z Polskim Ładem podstawą wymiaru składki zdrowotnej u ryczałtowców będzie przychód, a składka wyniesie 1/3 stawki ryczałtu.

Zmiana formy prowadzenia przedsiębiorstwa to obejście prawa?

Zmiana formy prowadzenia biznesu jest legalnym działaniem. Urząd Skarbowy nie może zarzucić próby oszustwa na składkach i podatkach temu, kto z jednoosobowej firmy przeszedł na dwuosobową spółkę z o.o.. Oczywiście działania przedsiębiorcy nie mogą być sztuczne ani fikcyjne.

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług dostępnych na: www.kpi.com.pl

§ Jak uniknąć wyższej składki zdrowotnej?