ZUS

Posiadane przez nasz zespół prawny doświadczenie w dziedzinie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych , pozwala świadczyć skuteczną pomoc prawną w sprawach wynikających z przepisów dotyczących specyfiki Systemu Ubezpieczeń Społecznych.

Prowadzimy sprawy związane z przyznawaniem świadczeń socjalnych, ubezpieczeń emerytalnych, rentowych, chorobowych i wypadkowych.

Jeśli uważasz się za osobę poszkodowaną w tej sprawie, walcz o swoje, my Ci w tym pomożemy. Lekarze orzekający ZUS raczej nigdy nie staną po Twojej stronie,

Wnosimy odwołania od niekorzystnych decyzji ZUS między innymi w sprawach o:

  • emerytury, w tym wcześniejsze emerytury i emerytury górnicze
  • renty z tytułu niezdolności do pracy
  • renty rodzinne
  • zasiłki z ubezpieczenia chorobowego, w tym macierzyńskie
  • podleganie ubezpieczeniom
  • należne składki