ZUS

Kancelaria doradza i reprezentuje klientów w sprawach przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. Wnosimy odwołania od niekorzystnych decyzji ZUS między innymi w sprawach o:

  • emerytury, w tym wcześniejsze emerytury i emerytury górnicze
  • renty z tytułu niezdolności do pracy
  • renty rodzinne
  • zasiłki z ubezpieczenia chorobowego, w tym macierzyńskie
  • podleganie ubezpieczeniom
  • należne składki