Kategorie
ZUS

Czy emeryturę z zagranicy 
można podwyższyć?

W najnowszym przeczeniu TSUE uznał, że ZUS niewłaściwie policzył emeryturę Polaka wypracowaną także w Holandii, uwzględniając jedynie część stażu ubezpieczeniowego. § Czy emeryturę z zagranicy można podwyższyć? Kto może skorzystać z przeliczenia emerytury zagranicznej? Z korzystnego przeliczenia świadczenia mogą skorzystać osoby, których świadczenia są liczone według zasad ze starego systemu emerytalnego. W systemie tym podstawowe […]

Kategorie
ZUS

Czy składać apelację w przegranej sprawie ZUS?

Czy składać apelację w przegranej sprawie ZUS? To pytanie, zazwyczaj kierują do nas osoby, które przegrały sprawę z ZUS przed sądem I Instancji. Czy składać apelację w przegranej sprawie ZUS? Odpowiedź na powyższe pytanie zawsze zależy od stanu faktycznego konkretnej sprawy oraz rodzaju błędów, których dopuścił się Sąd I Instancji. Co istotne, nie zawsze przegrana […]

Kategorie
ZUS

Odwołanie od decyzji ZUS po wyznaczonym terminie

Złożenie odwołania od decyzji ZUS po terminie, nie musi oznaczać  końca sprawy. Tak było w przypadku Pani Beaty, która złożyła odwołanie 10 tygodni po upływie  ustawowego terminu. Pomimo przekroczenia wyznaczonego terminu sąd rozpatrzył odwołanie i przyznał jej zasiłek chorobowy. Odwołanie od decyzji organu rentowego wnosimy na piśmie do organu, który wydał zaskarżoną decyzję w terminie […]