Kategorie
ZUS

Emerytura pomostowa po zmianach

Emerytura pomostowa w Polsce została wprowadzona w celu wsparcia osób pracujących w szczególnie trudnych warunkach lub w zawodach o zwiększonym ryzyku dla zdrowia. Lista zawodów, które kwalifikują się do prawa do emerytury pomostowej, jest dynamiczna i może ulegać zmianom w zależności od decyzji ustawodawców oraz badań dotyczących specyfiki i ryzyka poszczególnych zawodów. Mówimy przede wszystkim […]

Kategorie
ZUS

Ustanie całkowitej niezdolności do pracy przy ubieganiu się o rentę rodzinną

Ustanie całkowitej niezdolności do pracy to pojęcie, które może wydawać się intuicyjne w swej treści, ale w rzeczywistości jest skomplikowane i pełne prawniczych subtelności. Dla zrozumienia jego wpływu na ubieganie się o rentę rodzinną, ważne jest najpierw zgłębienie istoty tego pojęcia i kryteriów jego oceny. § Ustanie całkowitej niezdolności do pracy przy ubieganiu się o […]

Kategorie
ZUS

Zmiana Wysokości Renty Wyrównawczej

Renta wyrównawcza to jedno z najważniejszych świadczeń przysługujących osobom, które doznały uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Jej celem jest częściowe zrekompensowanie utraconych dochodów. Wsparcie dla osób, które utraciły zdolność do pracy zawodowej następuje poprzez naprawienie szkody odpowiedniej i stosownej renty. Życie toczy się nieustannie, a sytuacje życiowe oraz zdrowotne […]

Kategorie
ZUS

Renta z tytułu niezdolności do pracy ZUS

W ostatnim czasie lekarz orzecznik ZUS bardzo często uznaje ubezpieczonych za zdolnych do pracy pomimo wieloletniego pobierania renty czy faktycznej niezdolności do pracy powstałej wskutek ciężkiego stanu zdrowia. W takiej sytuacji warto odwołać się do sądu.  § Renta z tytułu niezdolności do pracy Renta z tytułu niezdolności do pracy ZUS Renta z tytułu niezdolności do […]

Kategorie
ZUS

Przywrócenie prawa do renty

Głównym powodem odmowy przyznania prawa do renty jest brak niezdolności do pracy, jaki stwierdzają lekarze orzecznicy ZUS. Niewielu Ubezpieczonych zapewne wie, że ustawodawca przewidział rozwiązanie polegające na przywróceniu prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy. Dzięki niemu może zostać wznowiona wypłata uprzednio przyznanej renty. § Przywrócenie prawa do renty Przywrócenie prawa do renty Przywrócenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy wynika wprost z art. […]

Kategorie
ZUS

Czy emeryturę z zagranicy 
można podwyższyć?

W najnowszym przeczeniu TSUE uznał, że ZUS niewłaściwie policzył emeryturę Polaka wypracowaną także w Holandii, uwzględniając jedynie część stażu ubezpieczeniowego. § Czy emeryturę z zagranicy można podwyższyć? Kto może skorzystać z przeliczenia emerytury zagranicznej? Z korzystnego przeliczenia świadczenia mogą skorzystać osoby, których świadczenia są liczone według zasad ze starego systemu emerytalnego. W systemie tym podstawowe […]