Kategorie
ZUS

Umowa zlecenia a ciąża

Umowa zlecenia to jedna z form zatrudnienia, która charakteryzuje się elastycznością, ale również mniejszym zakresem ochrony prawnej w porównaniu do umowy o pracę, zwłaszcza w kontekście ciąży i macierzyństwa. Ochrona prawna kobiet w ciąży pracujących na umowie zlecenia w Polsce opiera się na konkretnych przepisach prawa, które warto znać, aby skutecznie chronić swoje prawa. § […]

Kategorie
ZUS

Nieujawnienie pracy za granicą przy przyznaniu emerytury w Polsce

W obliczu dynamicznych zmian demograficznych i wyzwań gospodarczych, powszechny wiek emerytalny staje się coraz mniej definiujący dla decyzji o zakończeniu aktywności zawodowej. Wiele osób postanawia kontynuować pracę zarobkową po osiągnięciu wieku emerytalnego, czerpiąc z tego liczne korzyści finansowe i społeczne. § Nieujawnienie pracy za granicą przy przyznaniu emerytury w Polsce Ten tekst przeczytasz w 7 […]

Kategorie
ZUS

Kiedy ZUS kontroluje umowę o pracę?

Kontrole przeprowadzane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) są nieodłącznym elementem systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce, mającym na celu zapewnienie prawidłowości opłacania składek oraz przestrzegania przepisów prawa pracy. Procedura kontrolna ZUS może zostać zainicjowana z różnych powodów, od zgłoszeń pracowników, przez analizę danych zgromadzonych przez ZUS, aż po rutynowe działania kontrolne. Skutki stwierdzenia nieprawidłowości mogą być […]

Kategorie
ZUS

Jak udowodnić pracę w warunkach szczególnych?

Wprowadzenie do problematyki pracy w warunkach szczególnych z punktu widzenia prawnego wymaga zrozumienia kluczowych aspektów, które definiują te unikatowe okoliczności pracy. Praca w warunkach szczególnych, zgodnie z polskim prawem, odnosi się do rodzajów zatrudnienia, gdzie warunki pracy są uznawane za uciążliwe, niebezpieczne lub szkodliwe dla zdrowia, wymagające od pracowników szczególnego wysiłku fizycznego lub psychicznego. Przepisy […]

Kategorie
ZUS

Świadczenie rehabilitacyjne – jak uzyskać?

Świadczenie rehabilitacyjne jest formą pomocy finansowej, przewidzianą w polskim systemie prawa ubezpieczeń społecznych, dedykowaną osobom, które po wyczerpaniu okresu zasiłku chorobowego nadal nie są zdolne do pracy, ale istnieje uzasadniona prognoza, że dalsza rehabilitacja pozwoli na odzyskanie zdolności do pracy. Zgodnie z art. 18 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i […]

Kategorie
ZUS

Jak udowodnić prowadzenie działalności gospodarczej?

W kontekście prawnym, zagadnienie udowodnienia prowadzenia rzeczywistej działalności gospodarczej w obliczu zarzutów o jej pozorność ze strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) jest złożone i wielowymiarowe. ZUS może zarzucić pozorność działalności gospodarczej w sytuacjach, gdzie istnieją podejrzenia, że działalność nie jest faktycznie wykonywana, a jej jedynym celem jest uzyskanie korzyści, np. niższych składek ubezpieczeniowych. Kluczowe jest […]