Jak dochodzić odszkodowania po burzach i nawałnicach?

in ,

Zerwany dach, podtopiona piwnica, uszkodzone auto to skutki burz z ulewami, gradem i wichurami. § Jak dochodzić odszkodowania po burzach i nawałnicach?

Jak dochodzić odszkodowania po burzach i nawałnicach?

Najwięcej wątpliwości budzi kwestia, czy w przypadku wykupionego ubezpieczenia domu powinniśmy podjąć jakieś działania bezpośrednio po wystąpieniu szkody.

Pierwszym krokiem jaki powinniśmy podjąć jest zabezpieczenie naszej nieruchomości przed dalszym zniszczeniem. Co istotne, mamy prawo do żądania pokrycia przez Ubezpieczyciela kosztów związanych z pracami, zabezpieczającymi mienie. W tym celu konieczne jest zachowanie wszelkich dowodów potwierdzających poniesione przez nas wydatki.

Czy z usuwaniem skutków zalania, czy wichury musimy czekać do pojawienia się rzeczoznawcy ubezpieczyciela?

Nie. Sporządzona przez nas dokumentacja zdjęciowa oraz spis co zostało zniszczone, stanowią podstawy do składania roszczeń do zakładu ubezpieczeń.

Ile trwa procedura od czasu złożenia wniosku do wypłaty odszkodowania?

Towarzystwo ubezpieczeniowe powinno wypłacić odszkodowanie w ciągu 30 dni od zgłoszenia szkody.

Jednakże maksymalny termin oczekiwania na całość odszkodowania zależy od zawartej umowy. W przypadku dobrowolnych ubezpieczeń mieszkań i domów, przepisy stanowią, iż wypłata świadczenia przez zakład ubezpieczeń powinna nastąpić w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie wspomnianych wyżej okoliczności było możliwe.

Co w przypadku, jeśli nie zgadzamy się z wyceną szkody przygotowaną przez ubezpieczyciela?

W przypadku, jeśli nie zgadzamy się z wyceną przez Ubezpieczyciela powinniśmy złożyć reklamację.

Co jeśli nie mamy ubezpieczenia, a drzewo zniszczy nam samochód czy dom?

W takim przypadku istnieje możliwość dochodzenia roszczeń od osoby lub podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie tego drzewa. Jednakże w takiej sytuacji należy udowodnić, iż dany podmiot dopuścił się zaniechania obowiązków utrzymania zdrowego drzewa. W przypadku, gdy ww. obowiązki zostały dopełnione, a drzewo zostało złamane lub wyrwane przez wiatr, nie jesteśmy uprawnieni do dochodzenia roszczeń od ww. podmiotu.

Zachęcamy do skorzystania z naszych pozostałych usług dostępnych na: www.kpi.com.pl

§ Jak dochodzić odszkodowania po burzach i nawałnicach?