Prawo odszkodowawcze

  • analiza zawartych umów ubezpieczenia
  • negocjacje i zawieranie ugód w imieniu Klientów z ubezpieczycielami
  • egzekucja należności ubezpieczeniowych od ubezpieczycieli i innych podmiotów zobowiązanych do naprawienia szkody
  • analiza i ocena wypadku ubezpieczeniowego, pozyskanie dokumentacji i zgłoszenie roszczenia podmiotowi zobowiązanemu do naprawienia szkody
  • reprezentowanie Klienta przed sądem do prawomocnego zakończenia sprawy
  • analiza zamkniętych postępowań i ponowne zgłaszanie roszczeń w celu uzyskania lub zwiększenia odszkodowania oraz pominiętych roszczeń
  • prowadzenie negocjacji z Zakładami Ubezpieczeń w celu poprawy warunków posiadanych polis