Jaki jest termin reklamacji bankowej?

in

Zakupy w internecie to rozwiązanie, które w ostatnim czasie podbiło serce wielu z nas. Zarówno z powodu oszczędności czasu, jak i po prostu braku konieczności wychodzenia z domu. Dzięki e-zakupom nie tracimy czasu na dojazdy do sklepów, oczekiwanie w kolejkach. Co w obecnych czasach najważniejsze – nie narażamy siebie i innych. Jednakże zakupy w sieci to również dla niektórych konsumentów doświadczenie z kradzieżą pieniędzy i nieautoryzowanymi transakcjami. § Jaki jest termin reklamacji bankowej?

Co zrobić w przypadku kradzieży pieniędzy z konta?

Pierwszą czynnością, jaką powinniśmy wykonać to zgłoszenie tego faktu do naszego banku. Co najważniejsze, powinniśmy złożyć w banku żądanie zwrotu skradzionych nam pieniędzy. Żądania możemy dokonać w każdej formie akceptowalnej przez nasz bank (np. pisemnie, przez bankowość internetową czy infolinię).

Bank zobowiązany jest do ustosunkowania się do naszego zgłoszenia oraz zwrotu naszych pieniędzy w terminie jednego dnia roboczego od stwierdzenia nieautoryzowanej transakcji lub zgłoszenia tego faktu.

Warto jednak pamiętać, iż bank nie jest zobowiązany do zwrotu skradzionych pieniędzy jeżeli udowodni, że kradzież nastąpiła z naszego umyślnego działania, bądź rażącego niedbalstwa.

Jaki jest termin reklamacji bankowej?

W przypadku dochodzenia zwrotu skradzionych nam pieniędzy koniecznym jest złożenie reklamacji do banku. Warto pamiętać, iż każde podjęte przez nas działanie może posłużyć w celach dowodowych, dlatego reklamację warto złożyć na piśmie.

Po otrzymaniu reklamacji, bank zobowiązany jest w ciągu 15 dni roboczych na udzielenie nam odpowiedzi na naszą reklamację. Co ważne, odpowiedź banku musi zostać udzielona na piśmie. Tylko za zgodą klienta odpowiedź może zostać przekazana w innej formie (np. wiadomości mailowej). Jeżeli nasza sprawa jest szczególnie skomplikowana, bank uprawniony jest do wydłużenia okresu rozpatrzenia reklamacji do 35 dni roboczych. W takiej sytuacji bank zobowiązany jest w terminie 15 dni roboczych, do poinformowania nas o tym fakcie wraz z podaniem uzasadnienia.

Co w sytuacji, gdy bank odmówi uwzględnienia reklamacji?

Sytuacja, gdy bank odmówi uwzględnienia naszej reklamacji, nie oznacza wyczerpania możliwości do dochodzenia należnego nam zwrotu skradzionych pieniędzy. Po otrzymaniu negatywnej odpowiedzi na złożoną reklamację przysługuje nam prawo do skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. Wówczas to sąd ocenia całość okoliczności faktycznych i prawnych sprawy oraz rozstrzyga o obowiązku zwrotu skradzionych pieniędzy.

§ Jaki jest termin reklamacji bankowej? www.kpi.com.pl