KONTROLOWANE ZAPRZESTANIE SPŁATY KREDYTU

in

Podjęcie decyzji przez kredytobiorcę o zaprzestaniu spłaty kredytu praktycznie zawsze uruchamia ten sam scenariusz działań banków.  W momencie podjęcia decyzji przez kredytobiorcę o zaprzestaniu spłat, należy pamiętać o konsultacji z prawnikiem, w ten sposób scenariusz pozwania przez bank zakończy się dla kredytobiorcy happy-endem. 

Przed zaprzestaniem spłaty każda sprawa musi zostać omówiona bezpośrednio z prawnikiem aby przygotować klienta na dalszy rozwój wypadków, a także dogłębnie przeanalizować zapisy umowne, indywidualne aspekty sprawy i szanse na wygraną w procesie.

Zaprzestanie spłaty kredytu – i co dalej?

Po zaprzestaniu spłaty rat kredytu bank podejmie wzmożone działania windykacyjne. Procedura banku przy windykacji należności zawsze zaczyna się od monitów oraz telefonów, następnie pojawiają się wezwania do zapłaty, a nawet wizyty windykatorów. Jest to jeden z najbardziej stresujących etapów dla kredytobiorców. To podczas tego etapu po raz pierwszy przychodzi zmierzyć się kredytobiorcy z bezpośrednimi działaniami banku, w których musi on czynnie uczestniczyć. Presja windykatorów będzie towarzyszyła kredytobiorcy na każdym kroku, jednak po rzeczowej rozmowie, iż sprawa jest w sądzie oraz prośbie o kontakt z prawnikiem telefony ustają. Kolejnym etapem jest wypowiedzenie umowy kredytu przez bank – etap ten następuje po ok 4 miesiącach, nawet do 1,5 roku od zaprzestania spłaty rat. Wypowiedzenie umowy kredytu praktycznie zawsze wiąże się z pozwem banku wystosowanym przeciwko kredytobiorcy. Po wypowiedzeniu umowy kredytu klienci Kancelarii są szczegółowo instruowani odnośnie tego, które sądy w ich przypadku powinni monitorować, by jak najszybciej wychwycić pozew złożony przez bank. Otrzymują od nas bardzo szczegółową instrukcję działania i są z nami w stałym kontakcie.

W momencie uzyskania informacji, że pozew banku został złożony nasza Kancelaria rozpoczyna działania uniemożliwiające wydanie przez sąd nakazu zapłaty wobec kredytobiorców, ewentualnie działania mające na celu wstrzymanie sprawy.

Dalsze działania Kancelarii uzależnione są od indywidualnej sytuacji każdego kredytobiorcy. Jeśli kredytobiorca złożył w pierwszej kolejności pozew przeciwko banku – podejmowane są czynności w celu zawieszenia jednej ze spraw (przeciwko banku lub przeciwko kredytobiorcy), bądź połączenia sprawy do wspólnego rozpoznania. Nasza Kancelaria wybiera zawsze ten wariant, który daje największe prawdopodobieństwo wygrania sprawy, a podjęte przez nas czynności zależą od jej indywidualnych okoliczności.

Co ważne, bank w sprawie z powództwa banku przeciwko kredytobiorcy, nie może bez wyroku sądu podejmować żadnych działań egzekucyjnych. Jednakże po wypowiedzeniu umowy kredytobiorca zostanie wpisany do BIKu, co spowoduje trudności z wzięciem jakiejkolwiek pożyczki czy rat.

Obecnie Kancelaria prowadzi wiele tzw. „podwójnych spraw”, zarówno z powództwa klienta, powództwa banku, jak i spory, w których klienci zostali od razu pozwani przez bank. Z naszego doświadczenia wynika, że ponad 95% pozwów banków udało się wstrzymać do czasu rozpoznania sprawy z powództwa klienta lub połączyć do wspólnego rozpoznania.

Zachęcamy do skorzystania z naszych pozostałych usług dostępnych na: www.kpi.com.pl