Kategorie
Kredyty Frankowe

62 mln zł kary dla PKO BP oraz Pekao -kolejna decyzja UOKiK

Kolejna decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji! Prezes UOKiK – Tomasz Chróstny wydał decyzję, na podstawie której UOKiK nałożył dwie kary dla banków, które udzielały kredytów tzw. frankowych. Ukarane zostały: PKO BP oraz Pekao S.A na łączoną kwotę 62 mln zł. § 62 mln zł kary dla PKO BP oraz Pekao -kolejna decyzja UOKiK

Co ważne, decyzja Prezesa UOKiK stanowi bardzo silny argument do stwierdzenia przez sądy nieważności umów Nordea, BPH oraz PKO BP.

– Pod koniec września informowaliśmy o wydanych decyzjach dotyczących tzw. spreadów walutowych. W kolejnych dwóch decyzjach uznałem, że zarówno PKO BP, jak i Pekao stosują w aneksach do umów postanowienia, które rażąco naruszają zbiorowe interesy konsumentów. W efekcie oba banki mają możliwość jednostronnego wpływania na wysokość kursów a tym samym na wysokość zadłużenia konsumentów. Niedopuszczalne jest przyznawanie sobie przez banki tak daleko idącej swobody w ustalaniu kursu walutowego

Tomasz Chróstny – Prezes UOKiK

Zgodnie z decyzją UOKiK banki stosowały nieuczciwe klauzule przeliczeniowe, które wystawiały kredytobiorców na niczym nieograniczone ryzyko. Umowy zawierały takie terminy jak: “kurs rynkowy, tabele kursów międzybankowych, płynność rynku wymiany walut”. Co ważne, żaden z banków nie informował konsumentów o jakie dokładnie kursy chodzi, oraz kiedy i gdzie klient będzie mógł je znaleźć. UOKiK podkreślił, iż jest to nieuczciwe zachowanie ze strony banków, godzące w interesy konsumentów i podważające zasady instytucji zaufania publicznego, jakim są banki. Kredytobiorca nie jest w stanie sam dowiedzieć się o kursie, po jakim przyjdzie mu spłacać zobowiązanie. Takie postępowanie sugeruje, że kursy walut zostaną ukształtowane w sposób jak najbardziej korzystny dla banków. 

62 mln zł kary dla PKO BP oraz Pekao -kolejna decyzja UOKiK www.kpi.com.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *