Wyrok SN w sprawie umowy Deutsche Bank I CSK 519/19

in

Wyrok SN w sprawie umowy Deutsche Bank I CSK 519/19. Dnia 15 października 2020 roku zapadł wyrok SN w sprawie umowy kredytu denominowanego Deutsche Banku.

Sąd Najwyższy uchylił wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania przez Sąd Apelacyjny w Warszawie.

Sąd Najwyższy uznał skargę kasacyjną, jednak wskazał, iż praktycznie wszystkie jej zarzuty były bezzasadne. W szczególności, w ocenie Sądu należało podnieść sposób interpretacji umowy co do tego, która kwota kredytu czy w CHF czy w PLN jest kwotą oddaną do dyspozycji. W tym przypadku należało wskazać na naruszenie art. 65 k.c., a więc błędną wykładnię oświadczeń woli stron. Niestety tego wskazania w skardze Frankowiczów zabrakło.

Natomiast, za uzasadniony Sąd Najwyższy uznał ostatni zarzut skargi kasacyjnej tj., „przy założeniu ważności umowy, konieczność zbadania czy kredytobiorcy w tej konkretnej sprawie mogli wypłacić kredyt w walucie CHF, co powinien ustalić Sąd Apelacyjny. Jeśli mogli a tego bank nie dokonał to może okazać się, że kredytobiorcy niesłusznie spłacali kredyt (należy im się zwrot wpłaconych kwot) skoro bank kredytu nie wypłacił w walucie CHF.”

Sąd Najwyższy zasugerował również, iż w przypadku, gdy kredyt walutowy został jednak dyspozycją kredytobiorcy wypłacony w PLN to być może doszło do konwersji kredytu walutowego na kredyt jedynie waloryzowany kursem CHF.

Co najważniejsze, Sąd Najwyższy wskazał jednak, że ten jedyny uznany zarzut skargi kasacyjnej, nie jest nakierowany na stwierdzenie nieważności umowy, lecz kwestię prawidłowego jej wykonania.

Na nieszczęście Frankowiczów, wyrok SN nie rozstrzyga najważniejszych kwestii, nie segreguje pewnych spraw, a także nie ujednolica orzecznictwa.

Wyrok SN w sprawie umowy Deutsche Bank I CSK 519/19

Zachęcamy do skorzystania z naszych pozostałych usług dostępnych na: www.kpi.com.pl