Masz taką umowę z bankiem?

in

Masz taką umowę z bankiem? Jest szansa na wygraną, jeśli zażądasz unieważnienia lub zwrotu rat. W przypału zawarcia umowy kredytowej z Getin Noble Bankiem lub umowy Własny Kąt z PKO BP S.A. w 2008 r., możemy domagać się unieważnienia umowy, bądź też zwrotu nadpłaconych rat. § Masz taką umowę z bankiem?

Powyższe żądania stały się możliwe dzięki zaktualizowaniu „Mapy klauzul” przez Rzecznika Finansowego. Mapa klauzul to nic innego jak zbiór postanowień niedozwolonych stosowanych przez banki w umowach kredytów walutowych. Aktualizacja jest efektem kolejnych zgłoszeń od kredytobiorców.

Na celowniku ekspertów Rzecznika Finansowego znalazły się tym razem umowy Getin Noble Bank z 2008 r. oraz PKO BP S.A. Własny Kąt z 2008 r. W obu wypadkach zidentyfikowane zostały niedozwolone klauzule. W zależności od konkretnych klauzul abuzywnych możliwe jest skierowanie przez Frankowiczów dwóch typów roszczeń

  • unieważnienia umowy;
  • zwrotu rat nadpłaconych w wyniku ich stosowania.

KOMENTARZ RZCZNIKA FINANSOWEGO

– Osoby, które do tej pory nie podjęły żadnych działań w związku z posiadaną umową zachęcam do przejrzenia „Mapy klauzul”. Jeśli nie znajdą „swojej” umowy w tym zestawieniu, mogą ją nam przysłać. Przenalizujemy ją i zaktualizujemy nasze zestawienie – dr hab. Mariusz Jerzy Golecki, Rzecznik Finansowy.

Dr hab. Mariusz Golecki podkreśla jednak, że eksperci Rzecznika Finansowego mogą podejmować działania tylko na rzecz osób, które wysłały reklamację do banku i otrzymały negatywną odpowiedź lub nie otrzymały jej w ogóle.

Jak wyjaśnia Rzecznik Finansowy – „To oznacza, że jeśli ktoś zgłosi się do nas z umową, której nie ma w „Mapie klauzul”. W uzasadnionych przypadkach dołączymy ją do zestawienia. Nie możemy jednak podjąć np. postępowania interwencyjnego czy polubownego w danej sprawie. Zgodnie z przepisami warunkiem ich rozpoczęcia jest odrzucenie przez instytucję finansową reklamacji złożonej przez klienta”

Co warte podkreślenia, umowy z bankami poddawane są analizie również wówczas, gdy klient banku zdecydował się na proces sądowy i wnioskuje do Rzecznika Finansowego o wydanie tzw. istotnego poglądu w sprawie.

Mapę klauzul niedozwolonych w umowach kredytów „walutowych” można przejrzeć na stronie Rzecznika Finansowego.

Warto przypomnieć, iż pod koniec kwietnia br. wydane zostało uzasadnienie Sądu Najwyższego do wyroku, który będzie miał szczególne znaczenie dla ustalenia nieważności umów kredytu frankowego (SN z 11.12.2019, V CSK 382/18). Rozpatrzenie sprawy przez Sąd Najwyższy wynikało z wniesienia skargi kasacyjnej kredytobiorcy, którego powództwo, jak i apelacja zostały oddalone. SN uchylił zaskarżony wyrok i skierował sprawę do ponownego rozpoznania. Zawarte w uzasadnieniu twierdzenia SN stanowić mogą bardzo ważną sugestię w tworzeniu linii orzeczniczej. Korzystnej dla kredytobiorców kierujących swoje roszczenia w stronę banków.

Zachęcamy do skorzystania z naszych pozostałych usług dostępnych na: www.kpi.com.pl