Podział majątku – opuszczenie domu przez małżonka

in ,

Aż do podziału majątku po rozwodzie małżonkowie mogą korzystać z całego majątku wspólnego. Zgodnie z najnowszym wyrokiem SN, małżonek który nie korzysta z domu, może na tym stracić. § Podział majątku – opuszczenie domu przez małżonka

Kwestia sporna wynikła w sprawie o podział majątku dorobkowego po rozwodzie. Sprawa dotyczyła sporu o wynagrodzenie za korzystanie przez byłego męża z całego wspólnego domu przez ponad 20 lat,

Podział majątku – opuszczenie domu przez małżonka

W analizowanej sprawie, pół roku przed rozwodem, kobieta wraz z z jednym dzieckiem opuściła wspólny dom. W domu został były mąż z drugim dzieckiem, w którym mieszkali 20 lat po dobrowolnym opuszczeniu domu przez kobietę. Co ważne, przez 20 lat kobieta nie domagała się dopuszczenia jej do korzystania z domu oraz nie dochodziła żadnych należności.  

Należy podkreślić, iż w przedmiotowej sprawie mężczyzna nie pobierał żadnych pożytków z domu i nie prowadził tam żadnej działalności. Po 20 latach opuścić dom i oddał kobiecie klucze. Po 20 latach kobieta domagała się wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z domu.

Sąd Rejonowy wskazał, że roszczenie o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie ‎z domu przysługiwałoby jej jako współwłaścicielce, od byłego męża tylko wtedy, gdyby wbrew jej woli pozbawił ją posiadania albo nie dopuszczał do korzystania z domu, co nie miało miejsca. Sąd I instancji podkreślił, iż była żona nie ponosiła żadnych kosztów utrzymania domu (poza podatkiem), a także nie wykazała jednoznacznej woli powrotu do niego.

Kobieta złożyła apelację., którą uwzględnił Sąd Okręgowy w Krakowie i zasądził jej 198 tys. zł. jako  rozliczenie posiadania nieruchomości. SO powziął za naturalne, że małżonkowie po ustaniu wspólnego pożycia, nie chcą razem mieszkać i jedno z nich się wyprowadza. Zdaniem Sądu dobrowolna wyprowadzka nie uzasadnia pozbawienia małżonka korzyści z przysługującego mu prawa własności. Sąd wskazał, iż były mąż powinien wynająć albo sprzedać dom, aby żadna ze stron nie czuła się pokrzywdzona. W związku z powyższym kobiecie należy się wynagrodzenie za korzystanie przez byłego męża z należącego do niej udziału we współwłasności. (na podstawie art. 224 § 2 i 225 k.c.).

Prawa współwłaścicieli

Mężczyzna złożył skargę kasacyjną do SN, którą ten uwzględnił. SN wskazał, że sam fakt korzystania z przedmiotu własności przez wyłącznie jednego współwłaściciela nie oznacza działania z przekroczeniem uprawnień. (wynikających z art. 206 k.c.). Zaniechanie korzystania z domu było suwerenną decyzją byłej żony, która nie miała obiektywnej potrzeby korzystania z niego. Wkrótce po wyprowadzeniu się, kobieta zamieszkała wraz z nowym małżonkiem w innym miejscu. Zgodnie z wyrokiem SN kluczowe znaczenie ma więc ocena, czy wyprowadzając się ze wspólnego domu, manifestowała wolę jego współposiadania i korzystania, co by jej były mąż uniemożliwił. SN podkreślił, iż mężczyzna nie miał obowiązku wynająć domu lub go sprzedać. O bezprawności wyłącznego korzystania z domu można by mówić, gdyby były mąż naruszał wydane przez sąd na czas procesu zasady korzystania z domu, co w przedmiotowej sprawie nie miało miejsca.

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług dostępnych na: www.kpi.com.pl

§ Podział majątku – opuszczenie domu przez małżonka