Zachowek 2023 – zmiany

in ,

Wraz z nowymi przepisami, wprowadzonymi w życie 22 maja 2023 roku ustawą o fundacji rodzinnej doszło do zmian w prawie spadkowym. Zmiany mają na celu uregulowanie zasad wypłaty zachowku po śmierci założyciela fundacji. Jednakże nowe przepisy rozciągają się na wszystkich, którym w testamencie zapisano duży spadek, jednocześnie pozbawiając go innych uprawnionych. § Zachowek 2023 – zmiany

Zachowek. Odroczenie, raty, obniżenie zachowku

Ustawa o fundacji rodzinnej dodaje do Kodeksu cywilnego nowy artykuł, który daje nowe możliwości spadkobiercy zobowiązanemu do wypłaty zachowku, a mianowicie wprowadza możliwość:

  1. żądania odroczenia terminu płatności, 
  2. rozłożenia na raty, a w wyjątkowych przypadkach obniżenia zachowku,
  3. a w wyjątkowych przypadkach obniżenia zachowku, przy uwzględnieniu sytuacji osobistej i majątkowej uprawnionego do zachowku oraz obowiązanego do zaspokojenia roszczenia z tytułu zachowku.

Zrzeczenie się zachowku

Do niedawna zrzeczenie się dziedziczenia, a więc także prawa do zachowku było skuteczne tylko na podstawie umowy zawartej ze spadkodawcą. 

Nowelizacja przepisów dodaje do art. 1048 kc. paragraf, według którego zrzeczenie się dziedziczenia może być ograniczone do zrzeczenia się tylko prawa do zachowku w całości lub w części. Inny przepis wskazuje natomiast, iż zrzeczenie się dziedziczenia na korzyść innej osoby uważa się w razie wątpliwości za zrzeczenie się pod warunkiem, że ta osoba będzie dziedziczyć.

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług dostępnych na: www.kpi.com.pl

§ Zachowek 2023 – zmiany