UMOWA NIEWAŻNA RAIFFEISEN BANK/EFG EUROBANK ERGASIAS S.A. W RYBNIKU

in ,

Dnia 23 września 2022 r. w sprawie prowadzonej, przed Sądem Okręgowym w Rybniku, pod sygn. akt I C 417/21, SSO Sławomir Łabuz wydał wyrok ustalający nieważność Umowy kredytowej zawartej przez naszego Klienta z Raiffeisen Bank.