Wyrok TSUE w sprawie Dziubak C-260/18. Skutki dla frankowiczów – kredyty indeksowane.

in

Jakie skutki dla „frankowiczów rodzi wyrok TSUE w sprawie Dziubak C-260/18 ? – kredyty indeksowane.  

 Od kilku tygodni cała Polska, a na pewno Frankowicze żyją wyrokiem TSUE w sprawie Dziubak C-260/18.  

Czy po wyroku TSUE umowa kredytu indeksowanego/denominowanego zostanie automatycznie uznana za nieważną lub odfrankowiona? 

Fakt wydania przez TSUE wyroku nie oznacza, iż automatycznie wszystkie umowy kredytów indeksowanych, czy denominowanych do waluty obcej zostaną uznane za nieważne lub odfrankowione. Z wyroku wynika natomiast, iż każda umowa powinna być  indywidualnie badana przez polski sąd na podstawie polskiego prawa, w zakresie występowania w niej klauzul niedozwolonych – abuzywnych.  

O czym orzekł TSUE? 

TSUE w wyroku w sprawie Państwa Dziubak wypowiedział się przede wszystkim  co do konsekwencji oraz trybu postępowania w przypadku stwierdzenia przez sąd niedozwolonego charakteru postanowień umownych tzw. klauzul abuzywnych.    

Banki po wyroku TSUE 

Po wyroku TSUE, banki straszą kredytobiorców, iż w przypadku unieważnienia umowy będą domagać się wynagrodzenia za korzystanie z kapitału przez okres trwania umowy, aż do chwili stwierdzenia jej nieważności.  

Czy są podstawy do uznania przez sąd takiego roszczenia banku?  

Wobec obecnie prowadzonej narracji banków można nie sposób odnieść wrażenia, iż służy ona tylko i wyłącznie nastraszeniu kredytobiorców i wpłynięciu na ich decyzję o wytoczeniu powództwa przeciwko bankowi. Jednym z pomysłów jest wspomniane wyżej strasznie klientów roszczeniami o korzystanie z jego kapitału. Należy mieć jednak na uwadze fakt, iż tego rodzaju roszczenie w świetle Dyrektywy 93/13 jest nadużyciem prawa.  

Nieważność i odfrankowienie – wybór kredytobiorcy  

Kredytobiorca niestety nie może sobie wybrać, czy właściwą sankcją w danej sprawie będzie nieważność, czy odfrankowienie. W przypadku uznania przez sąd, że w umowie występują nieuczciwe klauzule indeksacyjne w zależności od tego czy według prawa krajowego umowa może obowiązywać, sąd może uznać umowę za nieważną, albo może umowę odfrankowić usuwając nieuczciwe klauzule.

Należy stwierdzić, iż wyrok TSUE z dnia 3 października 2019 r., niewątpliwie ma doniosłe znaczenie dla konsumentów posiadających kredyty indeksowane, bądź denominowane do CHF. Kredytobiorcy muszą  pamiętać, iż  nie przesądza on automatycznie o wygranej. Przede wszystkim nie wpłynął na to, że wszystkie wyroki wydawane w Polsce po „TSUE” w sprawach frankowych są wyrokami korzystnymi dla kredytobiorców. Wyrok TSUE nie jest gwarancją wygrania spraw.