Kategorie
Prawo cywilne Prawo spadkowe

Jak uniknąć zapłaty zachowku?

Zachowek ma na celu ochronę najbliższych zmarłego, pominiętych w dziedziczeniu ustawowym. Najprościej zachowek można zdefiniować jako ułamek w wysokości 1/2 wartości udziału spadkowego, który przypadłby uprawnionemu do zachowku, gdyby spadkodawca w testamencie nie zapisał majątku komuś innemu. § Jak uniknąć zapłaty zachowku? Komu przysługuje zachowek? Zgodnie z art. 991 § 1 Kodeksu Cywilnego zachowek należy się […]

Kategorie
Prawo spadkowe

Dział spadku, a darowizny dokonane przez spadkodawcę

Na wstępie należy zaznaczyć, iż zgodnie z nowelizacją kodeksu cywilnego ustawodawca na równi z darowizną traktuje zapis windykacyjny, który umniejsza wartość spadku. W przypadku darowizn, warto również przytoczyć art. 1039 kodeksu cywilnego, którego celem jest równe traktowanie najbliższych spadkobierców. Zgodnie z treścią przepisu W przypadku dziedziczenia ustawowego dział spadku następuje między zstępnymi, bądź między zstępnymi i małżonkiem, spadkobiercy ci […]

Kategorie
Prawo spadkowe

PRZYJĘCIE I ODRZUCENIE SPADKU A DZIEDZICZENIE DŁUGÓW SPADKOWYCH

Klienci naszej Kancelarii często zadają pytanie, czy długi spadkodawcy wchodzą w skład spadku oraz co zrobić aby uniknąć ich dziedziczenia. Zagadnienia te wymagają szczegółowego omówienia, gdyż polskie prawo przewiduje wiele możliwości odpowiedzialności spadkobiercy, a to w zależności od sposobu przyjęcia spadku. CZY SPADEK OBEJMUJE DŁUGI? Przede wszystkim warto wyjaśnić, co w polskim prawie oznacza pojęcie „spadek”. […]

Kategorie
Prawo spadkowe

Umowa dożywocia – na czym polega i jakie ma zalety

Umowa dożywocia – na czym polega? Umowa o dożywocie polega na tym, iż w zamian za przeniesienie własności nieruchomości jej nabywca zobowiązuje się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie.  Strony umowy posiadają swobodę określenia obowiązków nabywcy nieruchomości (zobowiązanym), wobec dotychczasowego właściciela nieruchomości (dożywotnikiem), mieszczących się w pojęciu dożywotniego utrzymania. W sytuacji gdyby zakres ten nie został w […]

Kategorie
Prawo spadkowe

PRAWO SPADKOWE – TRANSMISJA

Klient naszej Kancelarii – Pan Dominik dowiedział się o śmierci swojej matki Bogusławy. Zgodnie z prawem ma on 6 miesięcy by przyjąć lub odrzucić spadek po matce. Jednak Pani Bogusława zmarła miesiąc po śmierci swojego ojca Tomasza. Pani Bogusława nie zdążyła złożyć oświadczenia ani o przyjęciu ani odrzuceniu spadku po swoim ojcu Tomaszu. Co może […]

Kategorie
Prawo spadkowe

Spadek – Wydziedziczenie

WYDZIEDZICZENIE A ZACHOWEK Spadek – Wydziedziczenie. Zgodnie z regulacją ustawową, poprzez wydziedziczenie spadkodawca może pozbawić swoich zstępnych, małżonka oraz rodziców prawa do zachowku, jeżeli dopuścili się oni określonych w przepisach prawa zachowań. W takim przypadku spodkobierca traci prawo do zachowku. Za wydziedziczenie uznaje się również sytuację, gdy spadkodawca w testamencie pozbawia spadkobiercy przypadającego mu z […]