Kategorie
Prawo spadkowe

Dział spadku w naturze

Dział spadku w naturze jest jedną z form rozdysponowania majątku spadkowego, która polega na fizycznym podziale przedmiotów należących do masy spadkowej między spadkobierców. Ta metoda jest szczególnie preferowana, gdy spadkobiercy pragną zachować konkretne przedmioty spadkowe, mające dla nich zarówno wartość materialną, jak i sentymentalną. Procedura ta jest uregulowana w polskim prawie cywilnym, głównie w Kodeksie […]

Kategorie
Prawo spadkowe

Dziedziczenie długów

W kontekście prawnym, zagadnienie dziedziczenia długów jest złożone i wymaga dokładnego zrozumienia przez potencjalnych spadkobierców. Dziedziczenie długów następuje, gdy po śmierci osoby (spadkodawcy) jej zobowiązania finansowe przechodzą na jej spadkobierców. Jest to możliwe w sytuacji, gdy spadkobiercy przyjmują spadek wprost, co oznacza, że akceptują oni zarówno aktywa, jak i pasywa spadkodawcy. § Dziedziczenie długów  Dziedziczenie […]

Kategorie
Prawo spadkowe

Jak pozbawić prawa do zachowku? Wydziedziczenie spadkobiercy.

Pozbawienie zachowku jest istotnym zagadnieniem w polskim prawie spadkowym, szczególnie w kontekście praw spadkobierców ustawowych do odpowiedniej części majątku osoby zmarłej. Niniejszy artykuł ma na celu szczegółowe omówienie natury zachowku, a także okoliczności, w jakich możliwe jest pozbawienie spadkobiercy tego uprawnienia. § Jak pozbawić prawa do zachowku? Wydziedziczenie spadkobiercy. Jak pozbawić prawa do zachowku? Wydziedziczenie […]

Kategorie
Prawo spadkowe

Jak odnaleźć rachunki bankowe osoby zmarłej?

W ramach poruszania zagadnienia związanego z odnalezieniem rachunków bankowych osoby zmarłej, konieczne jest uwzględnienie aspektów prawnych dotyczących dziedziczenia środków pieniężnych zgromadzonych na tychże rachunkach, procedury wypłaty środków oraz roli Centralnej Informacji o Rachunkach. Omówienie tych zagadnień pozwoli na głębsze zrozumienie toku postępowania w takich sytuacjach. § Jak odnaleźć rachunki bankowe osoby zmarłej? Jak odnaleźć rachunki […]

Kategorie
Prawo spadkowe

Zmiany w prawie spadkowym 2023. Nowe zasady dziedziczenia.

Sejm wprowadził zmiany w Kodeksie cywilnym dotyczące spadków. Celem tych zmian jest lepsza ochrona spadkobierców, zwłaszcza dzieci i tych, którzy nie mogą samodzielnie podejmować decyzji. § Zmiany w prawie spadkowym 2023. Nowe zasady dziedziczenia. Ważne punkty nowelizacji to:1. Zmiany w grupach spadkowych: Zmniejszenie grupy spadkobierców, wykluczając pewne dalsze pokolenia.2. Szybsze postępowania: Sądy spadku nie będą […]

Kategorie
Prawo spadkowe

Jak napisać testament odręczny?

Testament odręczny to forma dokumentu prawnego, pozwalającego na wyrażenie ostatniej woli spadkodawcy w odniesieniu do jego majątku po śmierci, sporządzana w sposób unikatowy i osobisty przez testatora. Testament własnoręczny, będący jednym z trzech głównych rodzajów testamentów uznawanych przez prawo polskie, uważany jest za dokument bardzo osobisty i prywatny, umożliwiający spadkodawcy swobodne wyrażenie swoich życzeń i […]