Kategorie
Prawo spadkowe

Jak odnaleźć rachunki bankowe osoby zmarłej?

W ramach poruszania zagadnienia związanego z odnalezieniem rachunków bankowych osoby zmarłej, konieczne jest uwzględnienie aspektów prawnych dotyczących dziedziczenia środków pieniężnych zgromadzonych na tychże rachunkach, procedury wypłaty środków oraz roli Centralnej Informacji o Rachunkach. Omówienie tych zagadnień pozwoli na głębsze zrozumienie toku postępowania w takich sytuacjach. § Jak odnaleźć rachunki bankowe osoby zmarłej? Jak odnaleźć rachunki […]

Kategorie
Prawo spadkowe

Zmiany w prawie spadkowym 2023. Nowe zasady dziedziczenia.

Sejm wprowadził zmiany w Kodeksie cywilnym dotyczące spadków. Celem tych zmian jest lepsza ochrona spadkobierców, zwłaszcza dzieci i tych, którzy nie mogą samodzielnie podejmować decyzji. § Zmiany w prawie spadkowym 2023. Nowe zasady dziedziczenia. Ważne punkty nowelizacji to:1. Zmiany w grupach spadkowych: Zmniejszenie grupy spadkobierców, wykluczając pewne dalsze pokolenia.2. Szybsze postępowania: Sądy spadku nie będą […]

Kategorie
Prawo spadkowe

Jak napisać testament odręczny?

Testament odręczny to forma dokumentu prawnego, pozwalającego na wyrażenie ostatniej woli spadkodawcy w odniesieniu do jego majątku po śmierci, sporządzana w sposób unikatowy i osobisty przez testatora. Testament własnoręczny, będący jednym z trzech głównych rodzajów testamentów uznawanych przez prawo polskie, uważany jest za dokument bardzo osobisty i prywatny, umożliwiający spadkodawcy swobodne wyrażenie swoich życzeń i […]

Kategorie
Prawo cywilne Prawo spadkowe

Zachowek 2023 – zmiany

Wraz z nowymi przepisami, wprowadzonymi w życie 22 maja 2023 roku ustawą o fundacji rodzinnej doszło do zmian w prawie spadkowym. Zmiany mają na celu uregulowanie zasad wypłaty zachowku po śmierci założyciela fundacji. Jednakże nowe przepisy rozciągają się na wszystkich, którym w testamencie zapisano duży spadek, jednocześnie pozbawiając go innych uprawnionych. § Zachowek 2023 – […]

Kategorie
Prawo cywilne Prawo spadkowe

Jak uniknąć zapłaty zachowku?

Zachowek ma na celu ochronę najbliższych zmarłego, pominiętych w dziedziczeniu ustawowym. Najprościej zachowek można zdefiniować jako ułamek w wysokości 1/2 wartości udziału spadkowego, który przypadłby uprawnionemu do zachowku, gdyby spadkodawca w testamencie nie zapisał majątku komuś innemu. § Jak uniknąć zapłaty zachowku? Komu przysługuje zachowek? Zgodnie z art. 991 § 1 Kodeksu Cywilnego zachowek należy się […]

Kategorie
Prawo spadkowe

Dział spadku, a darowizny dokonane przez spadkodawcę

Na wstępie należy zaznaczyć, iż zgodnie z nowelizacją kodeksu cywilnego ustawodawca na równi z darowizną traktuje zapis windykacyjny, który umniejsza wartość spadku. W przypadku darowizn, warto również przytoczyć art. 1039 kodeksu cywilnego, którego celem jest równe traktowanie najbliższych spadkobierców. Zgodnie z treścią przepisu W przypadku dziedziczenia ustawowego dział spadku następuje między zstępnymi, bądź między zstępnymi i małżonkiem, spadkobiercy ci […]