Czy wymagana jest zgoda drugiego rodzica na wyjazd dziecka za granicę?

in ,

Zgodnie z polskim prawem, wyjazd na zagraniczne wakacje z małoletnim bez zgody drugiego rodzica może być traktowany jako uprowadzenie. § Czy wymagana jest zgoda drugiego rodzica na wyjazd dziecka za granicę?

Wyjazd dziecka za granicę – czy potrzeba zgody drugiego rodzica?

Wyjazd dziecka za granicę po rozwodzie małżonków lub po rozstaniu partnerów wymaga albo zgody obojga rodziców, bądź w przypadku braku zgody jednego z rodziców – zgody sądu opiekuńczego.

W celu przekroczenia granicy małoletnie dziecko musi posiadać odpowiedni dokument:

  • paszport (na jego wyrobienie wymagana jest zgoda obojga rodziców);
  • dowód (wymagana jest zgoda jednego z rodziców).

Co ważne, wyjazd bez zgody rodzica lub zgody sądu opiekuńczego może nosić znamiona przestępstwa w postaci uprowadzenia dziecka. Zgodnie z art. 211 Kodeksu Karnego grozi za to kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Odpowiedzialność za przestępstwo z art. 211 KK rodzic dziecka może ponieść tylko w przypadku, gdy jego władza rodzicielska została ograniczona lub gdy został jej pozbawiony.

Należy podkreślić, iż w przypadku, w którym władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, jedno z nich. Podejmując decyzje sprzeczne ze stanowiskiem drugiego, działa wbrew woli innej osoby powołanej do opieki. Niemniej jednak takie działanie rodzica, w przedstawionych warunkach, nie jest penalizowane. Mieści się bowiem w zakresie przyznanych rodzicowi uprawnień względem dziecka.

Wyjazd dziecka za granicę z dziadkami

W przypadku wyjazdu dziecka z dziadkami potrzeba będzie więcej formalności. Dziadkowie, aby uniknąć jakichkolwiek wątpliwości, wyjeżdżając za granicę z małoletnim dzieckiem oprócz paszportu lub dowodu osobistego powinni mieć ze sobą pisemną zgodę rodziców na wyjazd ich dziecka. Formalnie nie regulują tego żadne przepisy, jednakże warto, żeby podpisy rodziców były notarialnie poświadczone, a sama zgoda przetłumaczona na język angielski.

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług dostępnych na: www.kpi.com.pl

§ Czy wymagana jest zgoda drugiego rodzica na wyjazd dziecka za granicę?