Kategorie
Prawo karne

Czy niepłacenie alimentów grozi więzieniem? Kara za niepłacenie alimentów

Rozważając kwestię niepłacenia alimentów, należy dokonać analizy prawnej, która uwzględnia zobowiązania alimentacyjne. Skutki ich niespełniania, a także mechanizmy prawne mające na celu egzekwowanie oraz sankcjonowanie takiego zachowania. § Czy niepłacenie alimentów grozi więzieniem? Kara za niepłacenie alimentów Czy niepłacenie alimentów grozi więzieniem? Kara za niepłacenie alimentów Zobowiązania alimentacyjne Zobowiązania alimentacyjne wynikają z przepisów Kodeksu Rodzinnego […]

Kategorie
Prawo karne Prawo podatkowe

Czynny żal – nowelizacja

W związku z planowaną nowelizacją KKS w 2022 r.czynny żal straci na skuteczności. Oświadczenie w tym zakresie nie zawsze pozwoli przedsiębiorcy na uniknięcie sankcji karnoskarbowych. § Czynny żal – nowelizacja Naprzeciw sprostowania zaniechań szeregu obowiązków wobec fiskusa od 1999 roku została wprowadzona instytucja określana potocznie jako czynny żal, która w ściśle określonych przypadkach pozwala na […]

Kategorie
Prawo cywilne Prawo karne

Czy wymagana jest zgoda drugiego rodzica na wyjazd dziecka za granicę?

Zgodnie z polskim prawem, wyjazd na zagraniczne wakacje z małoletnim bez zgody drugiego rodzica może być traktowany jako uprowadzenie. § Czy wymagana jest zgoda drugiego rodzica na wyjazd dziecka za granicę? Wyjazd dziecka za granicę – czy potrzeba zgody drugiego rodzica? Wyjazd dziecka za granicę po rozwodzie małżonków lub po rozstaniu partnerów wymaga albo zgody obojga […]

Kategorie
Prawo karne Prawo rodzinne

Czy przychody z przestępstwa wchodzą do majątku wspólnego?

Czy okoliczność, iż dany składnik majątku pochodzi z przestępstwa, ma wpływ na to, czy wejdzie on w skład wspólności majątkowej małżeńskiej? § Czy przychody z przestępstwa wchodzą do majątku wspólnego? Co wchodzi w skład majątku wspólnego? Regulacja dotycząca małżeńskiej wspólności majątkowej znajduje się w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym (k.r.o.). Z perspektywy niniejszego wpisu największe znaczenie […]

Kategorie
Prawo karne

Czy nagrywanie rozmów jest karalne?

Nagrywanie rozmów dla potrzeb dowodowych co raz częściej ma miejsce. Takie nagrania przedkładane są w celu wykazania danych okoliczności w rozmaitych postępowaniach. § Czy nagrywanie rozmów jest karalne? Nielegalne uzyskanie informacji Na wstępie należy podkreślić, iż dobrem prawnym, który podlega ochronie, jest przede wszystkim poufność informacji, prawo do wyłącznego dysponowania informacją oraz bezpieczeństwo jej przekazywania. […]

Kategorie
Prawo karne

Co grozi za składanie fałszywych zeznań?

Nie ma wątpliwości, iż składanie fałszywych zeznań jest przestępstwem. Co ważne, pouczenie w tym przedmiocie musi otrzymać każda osoba wezwana w charakterze świadka przed przystąpieniem do przesłuchania. Jednakże organy ścigania rzadko wszczynają postępowania karne w tym przedmiocie, co niestety nie odstrasza świadków przed krzywoprzysięstwem. § Co grozi za składanie fałszywych zeznań? Co grozi za składanie fałszywych […]