Kategorie
Prawo karne Prawo rodzinne

Czy przychody z przestępstwa wchodzą do majątku wspólnego?

Czy okoliczność, iż dany składnik majątku pochodzi z przestępstwa, ma wpływ na to, czy wejdzie on w skład wspólności majątkowej małżeńskiej? § Czy przychody z przestępstwa wchodzą do majątku wspólnego? Co wchodzi w skład majątku wspólnego? Regulacja dotycząca małżeńskiej wspólności majątkowej znajduje się w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym (k.r.o.). Z perspektywy niniejszego wpisu największe znaczenie […]

Kategorie
Prawo karne

Czy nagrywanie rozmów jest karalne?

Nagrywanie rozmów dla potrzeb dowodowych co raz częściej ma miejsce. Takie nagrania przedkładane są w celu wykazania danych okoliczności w rozmaitych postępowaniach. § Czy nagrywanie rozmów jest karalne? Nielegalne uzyskanie informacji Na wstępie należy podkreślić, iż dobrem prawnym, który podlega ochronie, jest przede wszystkim poufność informacji, prawo do wyłącznego dysponowania informacją oraz bezpieczeństwo jej przekazywania. […]

Kategorie
Prawo karne

Co grozi za składanie fałszywych zeznań?

Nie ma wątpliwości, iż składanie fałszywych zeznań jest przestępstwem. Co ważne, pouczenie w tym przedmiocie musi otrzymać każda osoba wezwana w charakterze świadka przed przystąpieniem do przesłuchania. Jednakże organy ścigania rzadko wszczynają postępowania karne w tym przedmiocie, co niestety nie odstrasza świadków przed krzywoprzysięstwem. § Co grozi za składanie fałszywych zeznań? Co grozi za składanie fałszywych […]

Kategorie
Prawo karne

Groźby karalne – jaka grozi odpowiedzialność karna?

Groźby karalne są przestępstwem opisanym w art. 190 kodeksu karnego. Zgodnie z ww. przepisem odpowiedzialności karnej podlega ten, kto jest świadomy tego, że wywołuje poczucie strachu u pokrzywdzonego, co oznacza działanie umyślne. § Groźby karalne – jaka grozi odpowiedzialność karna? Co to są groźby karalne? Przestępstwo groźby karalnej skierowane jest przeciwko wolności człowieka w sferze psychicznej, tj. […]

Kategorie
Prawo karne

System dozoru elektronicznego – jak to działa?

System dozoru elektronicznego (SDE) to jeden ze sposobów wykonywania kary pozbawienia wolności. SDE polega na kontrolowaniu zachowania skazanego przebywającego poza zakładem karnym przy użyciu elektronicznych urządzeń monitorujących. § System dozoru elektronicznego – jak to działa? Jak wygląda odbywanie kary w Systemie Dozoru Elektronicznego? Sąd wyznacza każdemu skazanemu indywidualnie, szczegółowy harmonogram odbywania kary, zgodnie z którym skazany […]

Kategorie
Prawo karne

Odwołanie od orzeczenia lekarskiego – zakaz prowadzenia pojazdów

 Czy od orzeczenia stwierdzającego przeciwwskazania do kierowania pojazdami mechanicznym przysługuje nam prawo odwołania się? § Odwołanie od orzeczenia lekarskiego – zakaz prowadzenia pojazdów Przepisy W art. 75 ustawy o kierujących pojazdami mowa jest o badaniu lekarskim przeprowadzanym w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami. Ogół zagadnień związanych z przeprowadzaniem badań lekarskich […]