Kategorie
Prawo karne

Blokada Rachunku Bankowego przez Prokuratora

Blokada rachunku bankowego przez prokuratora jest środkiem zapobiegawczym, który może być stosowany w ramach postępowania przygotowawczego w celu zabezpieczenia majątku mogącego stanowić przedmiot przestępstwa, albo środków służących do zaspokojenia roszczeń pokrzywdzonego lub nałożenia grzywny. Taka blokada jest możliwa na podstawie art. 309 § 1 Kodeksu postępowania karnego, który upoważnia prokuratora do tymczasowego zamrożenia aktywów na […]

Kategorie
Prawo karne

Co grozi za ucieczkę z miejsca zdarzenia?

Ucieczka z miejsca zdarzenia drogowego stanowi poważne naruszenie obowiązków uczestnika ruchu. Prowadzi nie tylko do konsekwencji prawnych dla sprawcy, ale również wpływa negatywnie na poszkodowanych i proces wyjaśniania okoliczności wypadku. W tym artykule przybliżymy problematykę ucieczki z miejsca zdarzenia, analizując odpowiedzialność sprawców, poszkodowanych oraz świadków. Zrozumienie tego zagadnienia jest kluczowe dla podkreślenia znaczenia odpowiedzialności i […]

Kategorie
Prawo karne

Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów za jazdę pod wpływem alkoholu

Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów za jazdę pod wpływem alkoholu jest możliwe w świetle polskiego prawa, jednak pod pewnymi warunkami. Zgodnie z Kodeksem karnym oraz Kodeksem wykroczeń, sąd ma możliwość orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na określony czas w przypadku stwierdzenia prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu. Procedura skrócenia tego zakazu została przewidziana jako forma motywacji dla […]

Kategorie
Prawo karne

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności stanowi istotny element polskiego systemu prawnego, umożliwiając sądom stosowanie elastycznego podejścia do egzekwowania wyroków karnych. Ta procedura prawna, przewidziana w Kodeksie karnym, pozwala na czasowe zawieszenie wykonania orzeczonej kary w sytuacjach, gdy jej natychmiastowe zastosowanie byłoby nieproporcjonalnie uciążliwe dla skazanego lub miałoby negatywny wpływ na jego najbliższe otoczenie. Możliwość odroczenia […]

Kategorie
Prawo karne

Czy niepłacenie alimentów grozi więzieniem? Kara za niepłacenie alimentów

Rozważając kwestię niepłacenia alimentów, należy dokonać analizy prawnej, która uwzględnia zobowiązania alimentacyjne. Skutki ich niespełniania, a także mechanizmy prawne mające na celu egzekwowanie oraz sankcjonowanie takiego zachowania. § Czy niepłacenie alimentów grozi więzieniem? Kara za niepłacenie alimentów Czy niepłacenie alimentów grozi więzieniem? Kara za niepłacenie alimentów Zobowiązania alimentacyjne Zobowiązania alimentacyjne wynikają z przepisów Kodeksu Rodzinnego […]

Kategorie
Prawo karne Prawo podatkowe

Czynny żal – nowelizacja

W związku z planowaną nowelizacją KKS w 2022 r.czynny żal straci na skuteczności. Oświadczenie w tym zakresie nie zawsze pozwoli przedsiębiorcy na uniknięcie sankcji karnoskarbowych. § Czynny żal – nowelizacja Naprzeciw sprostowania zaniechań szeregu obowiązków wobec fiskusa od 1999 roku została wprowadzona instytucja określana potocznie jako czynny żal, która w ściśle określonych przypadkach pozwala na […]