Kategorie
Prawo karne

Odwołanie od orzeczenia lekarskiego – zakaz prowadzenia pojazdów

 Czy od orzeczenia stwierdzającego przeciwwskazania do kierowania pojazdami mechanicznym przysługuje nam prawo odwołania się? § Odwołanie od orzeczenia lekarskiego – zakaz prowadzenia pojazdów Przepisy W art. 75 ustawy o kierujących pojazdami mowa jest o badaniu lekarskim przeprowadzanym w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami. Ogół zagadnień związanych z przeprowadzaniem badań lekarskich […]

Kategorie
Prawo cywilne Prawo karne Prawo odszkodowawcze

Błąd medyczny: Pacjent może ubiegać się o odszkodowanie

Błąd medyczny: Pacjent może ubiegać się o odszkodowanie. Błąd medyczny, błąd lekarski, w sztuce lekarskiej te wszystkie pojęcia definiowane są jako działanie, zaniedbanie lub zaniechanie lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej lub osoby wykonującej inny zawód medyczny powodujące szkodę pacjenta. Według orzeczenia Sądu Najwyższego, za błąd lekarski uznaje się zachowanie lekarza, które pozostaje sprzeczne z obowiązującymi […]

Kategorie
Prawo karne

Kradzież – co nam grozi?

Kradzież co nam grozi? Art. 278 Kodeksu Karnego reguluje dwa typy bezprawnego zaboru cudzej rzeczy ruchomej – tryb podstawowy oraz typ kwalifikowany.  Typ podstawowy (art. 278 § 1 KK) za który grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności oraz typ uprzywilejowany, czyli tzw. wypadek mniejszej wagi uregulowany art. 278 § 3 KK za który […]