Darowizna od rodziny

in
Darowizna od rodziny

Czym jest darowizna?

Najprościej rzecz ujmując darowizna jest umową, która wymaga od darczyńcy bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego. Darczyńca nie otrzymuje zatem w zamian od obdarowanego jakiegokolwiek świadczenia.

Uwaga! Darowizna może polegać na: przeniesieniu własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, zwolnieniu z długu, przejęciu długu.

Grupy podatkowe

Obowiązek zapłacenia podatku zależy od faktu, kto komu przekazuje darowiznę oraz jaka jest jej wartość. Przepisy ustawy o podatku od spadku i darowizn przewidują podział stron umowy darowizny na kilka grup:

  • Grupa 0: obecna żona, obecny mąż, dzieci, wnuki, prawnuki, rodzice, dziadkowie, pasierbowie, ojczym, macocha.
  • Grupa I: obecna żona, obecny mąż, dzieci, wnuki, prawnuki, rodzice, dziadkowie, rodzeństwo, pasierbowie, zięć, synowa, ojczym, macocha, teściowie.
  • Grupa II: dzieci rodzeństwa, rodzeństwo rodziców (np. wujek, ciocia), dzieci i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa (np. mąż siostry), rodzeństwo małżonków (np. szwagier), małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych (np. żona wnuka).
  • Grupa III: w tej grupie znajdują się pozostałe osoby, nie zaliczone do pozostałych grup.

Kwota darowizny wolna od podatku

Osoby należące do Grupy 0 zwolnione są z opodatkowania, bez względu na wartość otrzymanej darowizny. Jedynym obowiązkiem z tytułu otrzymanej darowizny jest jej zgłoszenie do Urzędu Skarbowego w terminie 6 miesięcy od jej otrzymania. Obowiązek zgłoszenia powstaje jednak dopiero po przekroczeniu kwoty 9637 zł. Darowizna w Grupie 0 o wartości nieprzekraczającej tej kwoty nie wymaga zgłoszenia naczelnikowi urzędu skarbowego.

Osoby zaliczające się do Grupy I zwolnione są z opodatkowania do kwoty 9637 zł. Warunkiem takiego zwolnienia jest zgłoszenie faktu otrzymania darowizny właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowemu w terminie sześciu miesięcy. Osoby z Grupy II zwolnienie są z opodatkowania do kwoty 7726 zł. Przy zachowaniu warunku zgłoszenia darowizny właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy. Grupa III to osoby zwolnione z opodatkowania do kwoty 4902 zł. O ile w terminie sześciu miesięcy liczonym od dnia powstania obowiązku podatkowego fakt otrzymania darowizny zgłoszą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego.

Uwaga! Zgłoszenie darowizny należy dokonać na formularzu SD – Z2.

Uwaga! Niezgłoszona darowizna od najbliższych skutkuje tym, że jest ona opodatkowana na zasadach ogólnych. Oznacza to, że w takim wypadku darowizna powoduje konieczność złożenia deklaracji i zapłaty podatku.