Jak odzyskać pożyczone pieniądze osobie prywatnej?

in

Pożyczki prywatne stanowią najpopularniejszą formę pozyskiwania funduszy. Szczególnie jeżeli mowa o mniejszych kwotach pożyczanych od rodziny czy też znajomych. Pożyczki prywatne wymagają również mniej formalności. Jednakże zazwyczaj problem pojawia się w momencie chęci odzyskania długu . § Jak odzyskać pożyczone pieniądze osobie prywatnej?

Czy została spisana umowa?

Spisanie umowy to najważniejsza kwestia, która oczywiście nie przekreśla możliwości odzyskania zadłużenia w przypadku braku jej istnienia, jednakże definiuje kierunek naszych działań. Musimy pamiętać, iż sporządzenie umowy jest zawsze najbezpieczniejszą formą udzielenia pożyczki. Oczywiście np. przy udzieleniu pożyczki rodzinie, formalizowanie tego typu spraw nie jest dobrze widziane, jednak, nawet w takim wypadku, dla bezpieczeństwa udzielającego pożyczki, pisemna forma umowy jest najlepszą opcją.

Jak odzyskać dług w przypadku posiadania pisemnej umowy?

Każda umowa powinna definiować kierunek w działań w przypadku braku spłaty zadłużenia w ustalonym czasie, w przypadku braku takich zapisów zastosowanie mają przepisy ogólne. Posiadanie dokumentu umowy znacznie ułatwia nam dochodzenie naszego roszczenia. Jeśli umowa została spisana w sposób należyty, stanowi dowód i nie powinniśmy mieć problemów z udokumentowaniem zasadności naszych roszczeń.

Czym jest forma dokumentowa umowy pożyczki?

Jak stanowi art. 720 § 2 kodeksu cywilnego, umowa pożyczki, której wartość przekracza tysiąc złotych, wymaga formy dokumentowej. Formą dokumentową jest oświadczenie woli, nie wymagające podpisu własnoręcznego lub elektronicznego. Należy pamiętać o utrwaleniu oświadczenia na nośniku informacji wraz z identyfikacją osób składających oświadczenie.

Do formy dokumentowej zaliczamy również:

  • SMS;
  • e-mail;
  • nagraną wiadomość ustną.

Ustne zawarcie umowy

W przypadku pożyczek od osób prywatnych bardzo często zawieramy umowy nieformalne – bez poświadczonego dokumentu – najczęściej w formie ustnej. Ustna forma jest najmniej skomplikowana, jednakże trudno jest w takim przypadku przedstawić dowody na jej zawarcie.

Jak zebrać dowody?

Niezależnie w jaki sposób zawarliśmy umowę pożyczki, w celu jej udokumentowania powinniśmy prowadzić korespondencję związaną z próbą odzyskania zadłużenia w formie pisemnej, za pomocą SMS, email czy poczty. W przypadku, gdy decydujemy się na korespondencję pocztową, warto przesłać list polecony za potwierdzeniem odbioru.
 

Kiedy skorzystać z pomocy kancelarii?

Należy podkreślić, iż szczególnie w przypadku pożyczek prywatnych, często pismo z kancelarii prawnej jest wystarczającym czynnikiem do przekonania dłużnika do spłaty zadłużenia. Pomoc kancelarii prawnej powinna rozpoczyna się już na etapie polubownej próby rozwiązania sporu. Kancelaria uczestniczy zarówno w mediacjach z drugą stroną, jak również formuje i kieruje pisma wzywające do uregulowania zadłużenia. Brak spłaty zadłużenia w określonym terminie oznacza wejście na drogę sądową.

Zachęcamy do skorzystania z naszych pozostałych usług dostępnych na: www.kpi.com.pl

§ Jak odzyskać pożyczone pieniądze osobie prywatnej?