Kradzież – co nam grozi?

in
kradzież co nam grozi

Kradzież co nam grozi? Art. 278 Kodeksu Karnego reguluje dwa typy bezprawnego zaboru cudzej rzeczy ruchomej – tryb podstawowy oraz typ kwalifikowany. 

Typ podstawowy (art. 278 § 1 KK) za który grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności oraz typ uprzywilejowany, czyli tzw. wypadek mniejszej wagi uregulowany art. 278 § 3 KK za który grozi grzywna, kara ograniczenia wolności, bądź kara pozbawienia wolności do 1 roku. 

Typ kwalifikowany uregulowany art. 294 §1 Kodeksu Karnego kradzieży, zostanie zastosowany kiedy występku dokonano w stosunku do mienia znacznej wartości. Mieniem znacznej wartości określone jest mienie, którego wartość w czasie popełnienia czynu zabronionego przekracza 200.000,00 złotych.

Sprawca kradzieży z włamaniem, kradzieży rozbójniczej, wymuszenia rozbójniczego, czy rozboju poniesie surowszą odpowiedzialność za kradzież.

Natomiast odpowiedzialności karnej nie poniesie sprawca kradzieży, która stanowi wykroczenie.

Kradzież stanowiąca wykroczenie zagrożona jest niższą sankcją.

Sprawca wykroczenia podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. 

Wykroczenie nie jest również wpisywane do Krajowego Rejestru Karnego, czyli osoba popełniająca wykroczenie traktowana jest jak niekarana. 

Do jakiej kwoty jest wykroczenie?

Do jakiej kwoty kradzież jest wykroczeniem zależy każdorazowo od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Kradzież jest wykroczeniem, jeśli jej wartość nie przekracza 1/4 minimalnego wynagrodzenia. 

Rozporządzeniem Rady Ministrów każdego roku ustalana jest wysokosć minimalnego wynagrodzenia. Kwota wynagrodzenia minimalnego obowiązuje od 1 stycznia danego roku.