Kategorie
Kredyty Frankowe

Wznowienie zakończonych spraw? Przegrani Frankowicze z nową szansą

W sądach pojawiły nie wnioski o wznowienie prawomocnie zakończonych postępowań przegranych przez Frankowiczów, ma to oczywiście związek z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie państwa Dziubaków. Na dzień dzisiejszy takich wniosków nie było dużo, gdyż polskie prawo nie wymienia orzeczeń unijnego Trybunału jako podstawy wznowienia. Z tego właśnie powodu sądy najczęściej odrzucają takie żądania. Do precedensu doszło jednak w Katowicach. SO w Katowicach w dwóch sprawach nie wydał postanowienia o odrzuceniu, co jest równoznaczne z przyjęciem skargi. Co jednak najważniejsze, na czas postępowania SO zgodził się na wstrzymanie egzekucji z nieruchomości.

Zazwyczaj schemat spraw Frankowiczów wyglądał następująco: przestali regulować oni raty; bank wnosił pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym; Sąd na posiedzeniu niejawnym (bez udziału stron) – wbrew unijnym przepisom – nie badał czy umowa zawiera niedozwolone klauzule i wydawał nakaz zapłaty.

Kredytobiorcy zazwyczaj nie podejmowali walki z Bankiem. Przede wszystkim, na wniesienie zarzutów mieli tylko 14 dni, a co najważniejsze musieli wnieść opłaty za podjęcie obrony wynoszącej 3/4 opłaty sądowej, liczonej co do zasady od wartości przedmiotu sporu. Nie bez znaczenia ma też fakt, iż do wyroku TSUE w sprawie Dziubak niewielu frankowiczów wygrywało z bankami. Taka sytuacja spowodowała, iż wiele osób nie zaskarżyło nakazu i ma już przegrane, prawomocnie zakończone postępowania. Teraz jednak pojawiła się nowa szansa, aby odmienić swoją sytuację. Z niecierpliwością należy również oczekiwać na rozstrzygnięcie pytań prejudycjalnych z SO w Gdańsku. Ponad to w TSUE czekają na rozstrzygnięcie kolejne pytania prejudycjalne w sprawach o kredyt we frankach – dwa z  SR dla Warszawy Woli – zadane w lutym i w maju, i jedno z SO w Gdańsku. Po ich rozstrzygnięciu przez unijny trybunał frankowicze, którzy już przegrali w sądach będą mogli wnieść skargi o wznowienie.

Prawo do żądania wznowienia postępowania zakończonego prawomocnym orzeczeniem w określonych przypadkach daje art. 399 par. 1 k.p.c.  Podstawy wznowienia daje art. 4011 par. 1 kpc. Zgodnie, z którym można żądać wznowienia, jeśli m.in Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności aktu normatywnego z Konstytucją. I choć artykuł ten nie wymienia wprost wyroku TSUE, to omawiane skargi wskazują, że można się na niego powołać. Zgodnie z art. 407 par. 1 k.p.c. strona ma  3 miesiące na wniesienie skargi o wznowienie postępowania. Co ważne, termin ten liczy się od dnia, w którym strona dowiedziała się o podstawie wznowienia, zwykle daty publikacji.

Prosimy mieć na uwadze ostatnie sukcesy frankowiczów w sprawach z bankami. Obecnie od IV kwartału 2019 ponad 90% wszystkich spraw jest wygrywanych przez frankowiczów ze społeczności i to niezależnie od instancji sądu. Nasza kancelaria pozwoli Państwu wyzwolić się od kredytu opartego na abuzywnych klauzulach i zaprzestać spłacać raty w frankach szwajcarskich.

Zachęcamy do skorzystania z naszych pozostałych usług dostępnych na: www.kpi.com.pl