Nakaz zapłaty – co dalej?

in
Nakaz zapłaty

W przypadku gdy dostaniemy z sądu nakaz zapłaty musimy pamiętać, iż nie jest to jeszcze sytuacja bez wyjścia i nie musimy się obawiać, że za parę dni do naszych drzwi zapuka komornik. Często okazuje się, iż sprawy dotyczące nakazów zapłaty są łatwe do wygrania przed sądem.

Brałem od nich pożyczkę?!

Wierzyciele, którzy posiadający wielu dłużników (np. banki lub parabanki) zazwyczaj nie odzyskują swoich należności same, lecz przenoszą za pomocą cesji na firmy windykacyjne, bądź wystawiają je na sprzedaż na giełdzie wierzytelności. Co do zasady wierzyciel nie musi mieć zgody dłużnika na sprzedaż długu innemu podmiotowi, który staje się dla nas nowym wierzycielem. Dlatego często w nakazie zapłaty jako wierzyciel widnieje podmiot, z którym nie zawieraliśmy żadnych umów i od którego nie pożyczaliśmy żadnych pieniędzy.

Uporczywy windykator

W momencie przejęcia długu przez firmę windykacyjną, możemy spodziewać się, iż niebawem zaczną się liczne maile, telefony oraz listowne wezwania zapłaty. Windykatorzy zazwyczaj w dość nieprzyjemny sposób informują, iż już nic nie można zrobić i ostrzegają, że najlepiej dobrowolnie spłacić dług, a nawet oferują nam rozłożenie należności na raty. Pamiętajmy, że nie musimy zgadzać się na wszystko, co proponują windykatorzy.

Należy pamiętać, iż uznanie długu w rozmowie telefonicznej lub na piśmie, zapłata raty długu albo zgoda na umorzenie części należności, może mieć poważne konsekwencje prawne i nawet uniemożliwić skuteczną obronę przed wierzycielem w sądzie.

Sprzeciw od nakazu zapłaty?

Jeśli otrzymamy z sądu nakaz zapłaty musimy pamiętać, iż to jeszcze nie koniec.

Jeśli nie zgadzamy się z nakazem zapłaty, mamy 14 dni na to, aby złożyć w sądzie sprzeciw lub zarzutyBardzo istotne jest to, aby odwołać się od nakazu zapłaty w terminie, inaczej sprawa trafi do egzekucji komorniczej.

Po odebraniu pisma sądowego należy się też jak najszybciej zwrócić do prawnika po pomoc, który wysłucha naszego stanowiska w sprawie, przeanalizuje treść nakazu oraz pozwu, a także ewentualne dokumenty. Oddając sprawę do prowadzenia prawnikowi zdejmujemy z siebie ciężar procedur sądowych, terminów i pism. Wszystkim tym zajmie się kancelaria, która informuje nas o przebiegu postępowania i jego wynikach.

Komornik zablokował mi konto

Często zdarza się, iż kiedyś toczyła się przeciwko nam jakaś sprawa sądowa o zapłatę, a my dowiadujemy się o tym na etapie postępowania komorniczego, gdy nasze konto bankowe jest już zablokowane, pracodawca informuje, że zajęto nam wynagrodzenie, bądź w domu odwiedza nas komornik.

Fakt, iż sprawa jest już w egzekucji, nie pozbawia nas możliwości obrony przed wierzycielem. W takiej sytuacji mamy 7 dni na przywrócenie terminu lub zażalenie na nadanie klauzuli wykonalności, musimy więc jak najszybciej udać się do prawnika, aby ten sporządził odpowiednie pismo.

Jeśli sąd uzna wniosek o przywrócenie terminu lub zażalenie za uzasadnione, sprawa zapłaty zostanie ponownie rozpoznana przez sąd, co może skutkować nawet zakończeniem egzekucji komorniczej.