Nowy kierunek lini orzeczniczej?

in

15 października 2020 roku Sąd Najwyższy rozpozna skargę kasacyjną kredytobiorcy Deutsche Banku od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 13 marca 2019 roku. Warto nadmienić, iż Frankowicz przegrał w I oraz II instancji, a zarzuca nieważność umowy kredytu denominowanego. Sprawa przed Sądem Najwyższym będzie miała charakter precedensowy i wyznaczy kierunek linii orzeczniczej w sądach powszechnych dla kredytu denominowanego. Nowy kierunek lini orzeczniczej?

Do dnia dzisiejszego Sąd Najwyższy kilka razy wypowiadał się o kredytach indeksowanych. Jeszcze nigdy jednak nie orzekł o nieważności umowy kredytu denominowanego.

W orzeczeniach sądów powszechnych w dalszym ciągu brakuje jednolitej linii orzeczniczej na gruncie umów o kredyt denominowany. Analizując orzeczenia można zauważyć, iż wg sądów umowa kredytu denominowanego wskazująca kwotę kredytu w walucie CHF, może dalej funkcjonować po usunięciu z niej odesłań do tabel kursowych banku, stając się stricte kredytem walutowym.

Powyższe oznacza, iż kredytobiorca może spłacać dalej raty bezpośrednio we franku. Inne orzeczenia natomiast uznają, że usunięcie z umowy postanowień nieuczciwych opartych o tabele kursowe banku prowadzi do nieważności umowy.

Zachęcamy do skorzystania z naszych pozostałych usług dostępnych na: www.kpi.com.pl