Kategorie
Prawo cywilne

Darowizna od rodziny

Darowizna od rodziny

Czym jest darowizna?

Najprościej rzecz ujmując darowizna jest umową, która wymaga od darczyńcy bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego. Darczyńca nie otrzymuje zatem w zamian od obdarowanego jakiegokolwiek świadczenia.

Uwaga! Darowizna może polegać na: przeniesieniu własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, zwolnieniu z długu, przejęciu długu.

Grupy podatkowe

Obowiązek zapłacenia podatku zależy od faktu, kto komu przekazuje darowiznę oraz jaka jest jej wartość. Przepisy ustawy o podatku od spadku i darowizn przewidują podział stron umowy darowizny na kilka grup:

  • Grupa 0: obecna żona, obecny mąż, dzieci, wnuki, prawnuki, rodzice, dziadkowie, pasierbowie, ojczym, macocha.
  • Grupa I: obecna żona, obecny mąż, dzieci, wnuki, prawnuki, rodzice, dziadkowie, rodzeństwo, pasierbowie, zięć, synowa, ojczym, macocha, teściowie.
  • Grupa II: dzieci rodzeństwa, rodzeństwo rodziców (np. wujek, ciocia), dzieci i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa (np. mąż siostry), rodzeństwo małżonków (np. szwagier), małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych (np. żona wnuka).
  • Grupa III: w tej grupie znajdują się pozostałe osoby, nie zaliczone do pozostałych grup.

Kwota darowizny wolna od podatku

Osoby należące do Grupy 0 zwolnione są z opodatkowania, bez względu na wartość otrzymanej darowizny. Jedynym obowiązkiem z tytułu otrzymanej darowizny jest jej zgłoszenie do Urzędu Skarbowego w terminie 6 miesięcy od jej otrzymania. Obowiązek zgłoszenia powstaje jednak dopiero po przekroczeniu kwoty 9637 zł. Darowizna w Grupie 0 o wartości nieprzekraczającej tej kwoty nie wymaga zgłoszenia naczelnikowi urzędu skarbowego.

Osoby zaliczające się do Grupy I zwolnione są z opodatkowania do kwoty 9637 zł. Warunkiem takiego zwolnienia jest zgłoszenie faktu otrzymania darowizny właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowemu w terminie sześciu miesięcy. Osoby z Grupy II zwolnienie są z opodatkowania do kwoty 7726 zł. Przy zachowaniu warunku zgłoszenia darowizny właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy. Grupa III to osoby zwolnione z opodatkowania do kwoty 4902 zł. O ile w terminie sześciu miesięcy liczonym od dnia powstania obowiązku podatkowego fakt otrzymania darowizny zgłoszą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego.

Uwaga! Zgłoszenie darowizny należy dokonać na formularzu SD – Z2.

Uwaga! Niezgłoszona darowizna od najbliższych skutkuje tym, że jest ona opodatkowana na zasadach ogólnych. Oznacza to, że w takim wypadku darowizna powoduje konieczność złożenia deklaracji i zapłaty podatku.