Kategorie
Prawo odszkodowawcze

Ubezpieczenia: jak uzyskać odszkodowanie za zalanie mieszkania

Zalanie mieszkania to bardzo częste zdarzenie w budynkach wielorodzinnych. Niestety czasami dochodzi do awarii instalacji wod-kan, co skutkuje powstaniem szkód u mieszkańców. Należy jednak podkreślić, iż sprawca zalania nie jest automatycznie odpowiedzialny za szkodę, bowiem jego odpowiedzialność rozpatruje się kontekście zawinionego działania lub zaniechania. Powyższy przypadek potwierdzony został przez Sąd Najwyższy w uchwale z dnia […]