Kategorie
Prawo spadkowe

Dział spadku, a darowizny dokonane przez spadkodawcę

Na wstępie należy zaznaczyć, iż zgodnie z nowelizacją kodeksu cywilnego ustawodawca na równi z darowizną traktuje zapis windykacyjny, który umniejsza wartość spadku. W przypadku darowizn, warto również przytoczyć art. 1039 kodeksu cywilnego, którego celem jest równe traktowanie najbliższych spadkobierców. Zgodnie z treścią przepisu W przypadku dziedziczenia ustawowego dział spadku następuje między zstępnymi, bądź między zstępnymi i małżonkiem, spadkobiercy ci […]