UMOWA NIEWAŻNA PKO BP W RYBNIKU

in ,

Dnia 2 czerwca 2022 r. w sprawie prowadzonej, przed Sądem Okręgowym w Rybniku, pod sygn. akt I C 125/21, SSO Gabriela Jarawka wydała wyrok ustalający nieważność Umowy kredytowej zawartej przez naszych Klientów z PKO BP S.A.