Ważny wyrok TSUE dla Frankowiczów

in

Zgodnie z najnowszym wyrokiem TSUE z dnia 18 listopada 2021 roku umowa kredytu musi zrozumiale określać kurs waluty. TSUE podkreślił, iż Sąd nie może przez wykładnię przepisów łagodzić nieuczciwości takiej metody. § Ważny wyrok TSUE dla Frankowiczów

W wyroku z dnia 18 listopada 2021 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odpowiedział na pytanie prejudycjalne warszawskiego Sądu Rejonowego. 

Wątpliwości Sądu Rejonowego

SR w Warszawie w związku z wątpliwościami zadał TSUE 2 pytania:

  • W pierwszym pytaniu sąd zapytał, „czy zapis umowy określający kurs kupna i sprzedaży waluty obcej musi być sformułowany w sposób jednoznaczny, tj. czy tak, aby kredytobiorca mógł samodzielnie określić ten kurs w danym dniu. Czy tez w świetle rodzaju umowy, jej długoterminowego charakteru, oraz faktu, że wysokość waluty obcej podlega ciągłym ( w każdej chwili) zmianom, możliwe jest sformułowanie postanowienia umownego w sposób ogólniejszy, a mianowicie odnoszący się do rynkowej wysokości waluty uniemożliwiający wprowadzenie znaczącej nierównowagi ze szkodą dla konsumenta. „
  • W przypadku odpowiedz twierdzącej, SR zapytał, „czy możliwa jest interpretacja takiego ogólnego  zapisu umownego na korzyść konsumenta w ten sposób, że określa ona kurs nie w sposób dowolny, ale wolnorynkowy, zwłaszcza w sytuacji, gdy obie strony tak samo zrozumiały ten zapis, a kredytobiorca nie był zainteresowany kwestionowaniem go, a także nie zaznajomił się z treścią umowy w trakcie jej zawarcia i przez cały czas jej trwania.

Ważny wyrok TSUE dla frankowiczów

Trybunał stanowczo stwierdził, iż  postanowienia dotyczące indeksacji zamieszczone w umowie kredytu muszą określać zrozumiałą i obiektywną metodę ustalania kursu waluty po to, aby na jej podstawie konsument mógł samodzielnie określić kurs waluty obowiązujący danego dnia. Powyższe oznacza, iż umowa kredytu musi zrozumiale określać kurs waluty, a Sąd nie może przez wykładnię przepisów łagodzić nieuczciwości takiej metody

Mając na uwadze powyższe TSUE w przeciwieństwie do niektórych sędziów sądów powszechnych, a także Sądu Najwyższego, nie ma wątpliwości, że prawo musi realnie chronić konsumenta.

Zachęcamy do skorzystania z naszych pozostałych usług dostępnych na: www.kpi.com.pl

§ Ważny wyrok TSUE dla Frankowiczów