Utrudnianie kontaktów rodzica z dziećmi

in
opieka nad dzieckiem

Utrudnianie kontaktów rodzica z dziećmi nie tylko w czasie pandemii koronawirusa stało się problemem wręcz nagminnym. Jak w takim przypadku egzekwować swoje prawa?

Kontakty z dzieckiem a koronawirus (COVID-19)

Na wstępie należy odnieść się do obecnej sytuacji, która wykorzystywana jest przez jednego z rodziców jako preteks do utrudniania kontaktu z dziećmi, a mianowicie stanu epidemii. Stan epidemii (COVID-19) zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Sprawiedliwości  nie jest wystarczającym powodem dla odmówienia rodzicowi kontaktów z dzieckiem. MS podkreśla, iż wszystkie ustalenia mimo sytuacji epidemiologicznej pozostają w mocy, co oznacza, iż kontakty rodzica niemieszkającego na co dzień z dzieckiem powinny odbywać się zgodnie z obowiązującymi postanowieniami oraz ugodami sądowymi. Należy podkreślić, iż zablokowanie kontaktów z dziećmi jest działaniem bezprawnym.

Środki egzekucji przysługujące pokrzywdzonemu rodzicowi

Standardową procedurą jest egzekucja kontaktów przed sądem rodzinnym. Jednak często bywa kłopotliwa i czasochłonna. Egzekucja kontaktów z dzieckiem jest podzielona na dwa etapy:

  • W pierwszym etapie Sąd upomina rodzica, który narusza postanowienie, bądź ugodę sądową. Ponadto Sąd informuje rodzica, iż zostanie on zobowiązany do zapłaty kary pieniężnej na rzecz drugiego rodzica, jeśli naruszenia będą w dalszym ciągu występowały.
  • W drugim etapie – wspomniane kary są przez Sąd wymierzane.

Zadośćuczynienie za utrudnianie kontaktów z dzieckiem

W sytuacji całkowitego pozbawienia rodzica kontaktu z dzieckiem można podjąć dodatkowe działania. Fakt całkowitego pozbawienia rodzica kontaktu z dzieckiem niewątpliwie wiąże się z powstaniem krzywdy po jego stronie. W tym przypadku krzywdą mogą być m.in. cierpienia psychiczne i emocjonalne, a nawet stan depresji wynikający z pozbawienia kontaktu z dzieckiem.

Kodeks Cywilny mówi wprost o możliwość domagania się zadośćuczynienia pieniężnego za wyrządzoną krzywdę. Kwota powinna być tutaj adekwatna do rozmiarów krzywdy, a znacząca większość spraw Sądowych dotyczących zadośćuczynienia za doznaną krzywdę kończy się powodzeniem.

Przejęcie opieki nad dzieckiem

Ostatecznym, możliwym krokiem jest złożenie do sądu wniosku o przejęcie pieczy nad dzieckiem, bądź o ustanowienie opieki naprzemiennej. Rozważać można również wniosek o ustanowienie kuratora sądowego, który nadzoruje sprawowanie opieki przez rodzica pod kątem tego, czy respektowane są uprawnienia drugiego z rodziców do kontaktów z dzieckiem.

Zarówno postępowania, jak i negocjacje dotyczące opieki nad dziećmi, tworzą skomplikowaną procedurę, która wymaga uwzględnienia znacznej ilości okoliczności oraz znajomości nie tylko licznych przepisów, lecz również orzeczeń sądowych rządzących postępowaniami tego rodzaju.

Utrudnianie kontaktów rodzica z dziećmi www.kpi.com.pl