Kategorie
Prawo rodzinne

Inflacja a podwyższenie alimentów

Alimenty na dzieci stanowią jedno z kluczowych zagadnień prawa rodzinnego, mające na celu zapewnienie odpowiedniego wsparcia finansowego dla osoby niepełnoletniej w przypadku, gdy jedno z rodziców nie uczestniczy bezpośrednio w jej utrzymaniu lub gdy udział obu rodziców w kosztach utrzymania dziecka jest nierówny. Obowiązek alimentacyjny wynika związku pokrewieństwa i ma charakter osobisty oraz majątkowy. § […]

Kategorie
Prawo cywilne Prawo rodzinne

Rozliczenie po rozwodzie – co można dzielić nierówno

W trakcie postępowania rozwodowego sądy jedynie wyjątkowo dokonują podziału majątku małżeńskiego. Sam podział majątku dorobkowego następuje zwykle w odrębnym procesie. § Rozliczenie po rozwodzie – co można dzielić nierówno Podział majątku Przy podziale majątku strony często zastanawiają się, czy istnieją podstawy do ustalenia innego podziału udziałów niż po połowie. Zgodnie z art. 43 kodeksu rodzinnego, […]

Kategorie
Prawo cywilne Prawo rodzinne

Alimenty po rozwodzie – czy są możliwe do uzyskania?

Polski ustawodawcy umożliwia orzeczenie alimentów na rzecz jednego z małżonków także po rozwodzie. Jakie warunki konieczne są do uzyskania alimentów? § Alimenty po rozwodzie czy są możliwe do uzyskania? Kiedy można uzyskać alimenty po rozwodzie? Alimenty po rozwodzie można uzyskać w 3 sytuacjach: żaden z małżonków nie jest winny rozpadu małżeństwa, małżonkowie zgodnie zawnioskowali, aby […]

Kategorie
Prawo karne Prawo rodzinne

Czy przychody z przestępstwa wchodzą do majątku wspólnego?

Czy okoliczność, iż dany składnik majątku pochodzi z przestępstwa, ma wpływ na to, czy wejdzie on w skład wspólności majątkowej małżeńskiej? § Czy przychody z przestępstwa wchodzą do majątku wspólnego? Co wchodzi w skład majątku wspólnego? Regulacja dotycząca małżeńskiej wspólności majątkowej znajduje się w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym (k.r.o.). Z perspektywy niniejszego wpisu największe znaczenie […]

Kategorie
Prawo rodzinne

Podział majątku – czy musi być równy?

Zazwyczaj po ustaniu małżeństwa kolejnym etapem uregulowania sytuacji między byłymi już małżonkami jest dokonanie podziału majątku. Byli małżonkowie często zadają pytanie, czy jest możliwe ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym. § Podział majątku – czy musi być równy? Podział majątku – czy musi być równy? Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego aby ustalić nierówny podział majątku […]

Kategorie
Prawo cywilne Prawo rodzinne

Jak dzielić wspólny dom na działce byłego małżonka?

Zgodnie z najnowszym orzecznictwem Sądu Najwyższego, były małżonek nie jest uprawniony do nadużywania swego prawa własności do domu zbudowanego dla całej rodziny. § Jak dzielić wspólny dom na działce byłego małżonka? Jak dzielić wspólny dom na działce byłego małżonka? W przedmiotowej sprawie, strony procesu były małżeństwem przez 24 lata. W trakcie trwania małżeństwa strony wybudowały […]