Kategorie
Prawo rodzinne

Podział majątku przed rozwodem

Podział majątku wspólnego małżonków przed rozwodem to skomplikowana kwestia prawna, która wymaga starannej analizy i rozważnego podejścia. Jest to proces, który może znacząco wpłynąć na przyszłe stosunki między stronami oraz ich sytuację finansową. W niniejszym artykule omówimy kluczowe aspekty podziału majątku przed formalnym zakończeniem związku małżeńskiego. § Podział majątku przed rozwodem Ten tekst przeczytasz w […]

Kategorie
Prawo rodzinne

Zdrada emocjonalna a rozwód

Zdrada emocjonalna stanowi złożone i delikatne zagadnienie w kontekście prawa rodzinnego, które może wpływać na decyzje dotyczące rozwodu. Mimo że jest mniej oczywista niż zdrada fizyczna, jej wpływ na małżeństwo bywa równie bolesny i destrukcyjny. Prawo rodzinne musi uwzględniać subtelną naturę takich związków, by adekwatnie rozstrzygać kwestie rozwodowe. § Zdrada emocjonalna a rozwód Ten tekst […]

Kategorie
Prawo rodzinne

Alimenty na rodzica – kiedy dziecko powinno je płacić?

Alimenty na rodzica to temat, który w polskim systemie prawnym jest regulowany przez Kodeks rodzinny i opiekuńczy, a dokładniej jego przepisy znajdujące odzwierciedlenie w art. 128 oraz kolejnych. Zgodnie z tymi przepisami, obowiązek alimentacyjny nie ogranicza się wyłącznie do stosunków pomiędzy rodzicami a ich małoletnimi dziećmi, lecz może również dotyczyć sytuacji, w których to rodzice […]

Kategorie
Prawo rodzinne

Inflacja a podwyższenie alimentów

Alimenty na dzieci stanowią jedno z kluczowych zagadnień prawa rodzinnego, mające na celu zapewnienie odpowiedniego wsparcia finansowego dla osoby niepełnoletniej w przypadku, gdy jedno z rodziców nie uczestniczy bezpośrednio w jej utrzymaniu lub gdy udział obu rodziców w kosztach utrzymania dziecka jest nierówny. Obowiązek alimentacyjny wynika związku pokrewieństwa i ma charakter osobisty oraz majątkowy. § […]

Kategorie
Prawo cywilne Prawo rodzinne

Rozliczenie po rozwodzie – co można dzielić nierówno

W trakcie postępowania rozwodowego sądy jedynie wyjątkowo dokonują podziału majątku małżeńskiego. Sam podział majątku dorobkowego następuje zwykle w odrębnym procesie. § Rozliczenie po rozwodzie – co można dzielić nierówno Podział majątku Przy podziale majątku strony często zastanawiają się, czy istnieją podstawy do ustalenia innego podziału udziałów niż po połowie. Zgodnie z art. 43 kodeksu rodzinnego, […]

Kategorie
Prawo cywilne Prawo rodzinne

Alimenty po rozwodzie – czy są możliwe do uzyskania?

Polski ustawodawcy umożliwia orzeczenie alimentów na rzecz jednego z małżonków także po rozwodzie. Jakie warunki konieczne są do uzyskania alimentów? § Alimenty po rozwodzie czy są możliwe do uzyskania? Kiedy można uzyskać alimenty po rozwodzie? Alimenty po rozwodzie można uzyskać w 3 sytuacjach: W przypadku wystąpienia jednej z powyższych sytuacji konieczne jest spełnienie poniższych przesłanek: […]