Kategorie
Prawo karne Prawo rodzinne

Czy przychody z przestępstwa wchodzą do majątku wspólnego?

Czy okoliczność, iż dany składnik majątku pochodzi z przestępstwa, ma wpływ na to, czy wejdzie on w skład wspólności majątkowej małżeńskiej? § Czy przychody z przestępstwa wchodzą do majątku wspólnego? Co wchodzi w skład majątku wspólnego? Regulacja dotycząca małżeńskiej wspólności majątkowej znajduje się w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym (k.r.o.). Z perspektywy niniejszego wpisu największe znaczenie […]

Kategorie
Prawo rodzinne

Podział majątku – czy musi być równy?

Zazwyczaj po ustaniu małżeństwa kolejnym etapem uregulowania sytuacji między byłymi już małżonkami jest dokonanie podziału majątku. Byli małżonkowie często zadają pytanie, czy jest możliwe ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym. § Podział majątku – czy musi być równy? Podział majątku – czy musi być równy? Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego aby ustalić nierówny podział majątku […]

Kategorie
Prawo cywilne Prawo rodzinne

Jak dzielić wspólny dom na działce byłego małżonka?

Zgodnie z najnowszym orzecznictwem Sądu Najwyższego, były małżonek nie jest uprawniony do nadużywania swego prawa własności do domu zbudowanego dla całej rodziny. § Jak dzielić wspólny dom na działce byłego małżonka? Jak dzielić wspólny dom na działce byłego małżonka? W przedmiotowej sprawie, strony procesu były małżeństwem przez 24 lata. W trakcie trwania małżeństwa strony wybudowały […]

Kategorie
Prawo rodzinne

Jak dokonać podziału mieszkania spółdzielczego przy rozwodzie?

Zgodnie z najnowszym wyrokiem SN były małżonek ma prawo do zwrotu wkładu, który wyłożył przy przydziale lokum. § Jak dokonać podziału mieszkania spółdzielczego przy rozwodzie? Wpłata na wkład a nakład z majątku osobistego Wpłata na wkład mieszkaniowy dokonana przez jedno z małżonków uznawana jest jako nakład z majątku osobistego tego małżonka na majątek wspólny. W […]

Kategorie
Prawo rodzinne

Majątek osobisty a majątek wspólny małżonków

Polski ustawodawca określił, które przedmioty majątkowe, nawet w trakcie małżeńskiej wspólności majątkowej, wchodzą i należą do majątku osobistego jednego z małżonków. § Majątek osobisty a majątek wspólny małżonków Od kiedy obowiązuje małżeńska wspólność majątkowa? Zgodnie z polskim prawem, małżeńska wspólność majątkowa obowiązuje od chwili zawarcia związku małżeńskiego aż do jego zakończenia. Ustawodawca umożliwił jednak zniesienie […]

Kategorie
Prawo rodzinne

Rozwód z orzeczeniem o winie

Przesłanką konieczną do wydania wyroku rozwodowego dla sądu jest trwały i zupełny rozkład pożycia. Z takim stanem rzeczy mamy do czynienia, gdy ustały więzi fizyczne, psychiczne oraz gospodarcze. Więzi te mogą ustać zarówno w wyniku działania jednego, jak i obojga małżonków. Orzekając rozwód, sąd orzeka, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. § Rozwód z orzeczeniem o winie […]