Kategorie
Prawo rodzinne

Rozwód z orzeczeniem o winie

Przesłanką konieczną do wydania wyroku rozwodowego dla sądu jest trwały i zupełny rozkład pożycia. Z takim stanem rzeczy mamy do czynienia, gdy ustały więzi fizyczne, psychiczne oraz gospodarcze. Więzi te mogą ustać zarówno w wyniku działania jednego, jak i obojga małżonków. Orzekając rozwód, sąd orzeka, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. § Rozwód z orzeczeniem o winie […]

Kategorie
Prawo rodzinne

Utrudnianie kontaktów rodzica z dziećmi

Utrudnianie kontaktów rodzica z dziećmi nie tylko w czasie pandemii koronawirusa stało się problemem wręcz nagminnym. Jak w takim przypadku egzekwować swoje prawa? Kontakty z dzieckiem a koronawirus (COVID-19) Na wstępie należy odnieść się do obecnej sytuacji, która wykorzystywana jest przez jednego z rodziców jako preteks do utrudniania kontaktu z dziećmi, a mianowicie stanu epidemii. […]

Kategorie
Prawo rodzinne

Co z domem po rozwodzie?

Postępowanie dotyczące podziału majątku wspólnego, a przede wszystkim podziału nieruchomości należącej do tego majątku, jest bardzo skomplikowaną procedurą. Co w takim razie ze wspólnym domem po rozwodzie? Zazwyczaj to właśnie nieruchomości stanowią główny i najbardziej wartościowy składnik majątku wspólnego, który podlega podziałowi po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej. Wyrok sądowy dotyczący rozwodu zazwyczaj nie reguluje kwestii […]

Kategorie
Prawo rodzinne

Pozew o rozwód

Rozpad pożycia małżeńskiego stanowi zazwyczaj trudne doświadczenie dla dotychczasowych partnerów, jednocześnie powodując określone skutki prawne. Jednym z nich jest oczywiście rozwód, o ile jedna ze stron złoży w sądzie pozew. Nie wiedząc, jak napisać wniosek rozwodowy, warto – w tej niewątpliwe trudnej sytuacji – zapewnić sobie wsparcie ze strony prawnika. JAK SPORZĄDZIĆ POZEW ROZWODOWY – PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI W celu skrócenia postępowania przed sądem […]

Kategorie
Prawo rodzinne

Podział majątku, a długi małżonków

Podział majątku obejmuje przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania wspólnoty majątkowej, zarówno przez oboje małżonków, jak i przez jednego z nich. Natomiast przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. W skład majątku podlegającego podziałowi wchodzą także przedmioty, których wcześniejsze zbycie sąd uzna za pozorne. Czy przy podziale majątku małżonkowie mogą podzielić swoje długi? […]

Kategorie
Prawo rodzinne

Planowane zmiany w rozwodach

Wielu naszych klientów pyta o to jakie zmiany w rozwodach zaczną obowiązywać w obecnym roku. § Planowane zmiany w rozwodach Media od kilku miesięcy informują, iż Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt ustawy o zmianie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zmiany te mają dotyczyć przede wszystkim alimentów i kontaktów z dziećmi. Wraz z nowelizacją zmodyfikowane zostaną przepisy o postępowaniu w sprawach rozwodowych. Ustawodawca tłumaczy, iż celem wprowadzenia zmian jest  „pojednanie małżonków […]