Wpływ Dyrektywy Omnibus na Sprzedawców w Polskim E-commerce

in

Dyrektywa Omnibus, wprowadzona na poziomie Unii Europejskiej, stanowi znaczący kamień milowy w regulacjach dotyczących handlu elektronicznego. 28 maja 2022 r. upłynął termin, do którego państwa członkowskie UE powinny wdrożyć Dyrektywę 2019/2161 tzw. „Dyrektywę Omnibus”.   Przepisy Dyrektywy Omnibus mają znaczący wpływ na zasady działalności przedsiębiorców oferujących towary i usługi konsumentom –  w szczególności w środowisku cyfrowym.  W Polsce nastąpiło opóźnienie procesu wdrożenia Dyrektywy Omnibus. Znowelizowane przepisy implementujące tzw. dyrektywę Omnibus i zwiększające ochronę praw konsumentów weszły w życie 1 stycznia 2023 r.  § Wpływ Dyrektywy Omnibus na Sprzedawców w Polskim E-commerce

W kontekście dynamicznego rozwoju e-commerce i cyfryzacji gospodarki, unifikacja i aktualizacja przepisów stały się niezbędne dla stworzenia spójnych ram regulacyjnych. Obowiązywanie Dyrektywy Omnibus jest odpowiedzią na te wyzwania, stanowiąc kompleksowe podejście do uregulowania różnych aspektów e-commerce. Jej głównym celem jest stworzenie spójnego i efektywnego ramowego prawodawstwa, które uwzględnia zarówno prawa konsumentów, jak i obowiązki przedsiębiorców w obszarze handlu elektronicznego. Rozbudowany obowiązek informacyjny ma na  celu m.in dokładne informowanie przez e-sprzedawcę o cenach towarów i usług cyfrowych, przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, informowaniu o najniższej cenie danego produktu w ciągu ostatnich 30 dni.

WPŁYW DYREKTYWY OMNIBUS NA SPRZEDAWCÓW W POLSKIM E-COMMERCE

Wprowadzenie Dyrektywy Omnibus ma ogromny wpływ na sprzedawców działających na polskim rynku e-commerce. Dyrektywa cyfrowa zmienia kontekst prawnego otoczenia, w którym prowadzą swoją działalność.Dyrektywa parlamentu europejskiego i rady nakłada nowe obowiązki w branży e-commerce. Poniżej omówimy kluczowe obszary, w jakie wpływa ta dyrektywa na sprzedawców e-commerce w Polsce:

1. Ochrona Praw Konsumentów Dyrektywa Omnibus wprowadza rozszerzoną ochronę kosumentów, niż te zawarte w ustawie o prawach konsumenta. Klienci dokonujący zakupów online na platformach handlowych zyskują prawo do łatwego dostępu do informacji, regulaminu, promocji, rozszerzonego okresu na odstąpienie od umowy do 14 dni bez podawania przyczyny oraz zwiększonej przejrzystości cen i opłat. Sprzedawcy również dostarczać dokładne informacje, umożliwiać łatwy zwrot towarów i skutecznie obsługiwać reklamacje. 

2. Dostosowanie Warunków Sprzedaży Polskie przedsiębiorstwa działające w e-commerce muszą dostosować swoje warunki sprzedaży do nowych przepisów dyrektywy. Obejmuje to zapewnienie przejrzystości informacji na temat produktów lub usług, procesu zamawiania, dostawy i obsługi klienta. Sprzedawcy muszą także zwrócić szczególną uwagę na kwestie związane z ochroną danych osobowych klientów, aby spełnić nowe wymogi dotyczące bezpieczeństwa i prywatności.

3. Nadzorowanie Platform Internetowych Dyrektywa Omnibus nakłada większą odpowiedzialność na platformy internetowe, które pełnią istotną rolę w e-commerce. Te platformy muszą skuteczniej monitorować i eliminować nielegalne treści, produkty lub działania niezgodne z prawem. Wdrażając efektywne mechanizmy kontroli i regulacji, platformy muszą dbać o zgodność działań swoich sprzedawców z przepisami prawa. Powyższe może wpłynąć na relacje z indywidualnymi sprzedawcami oraz na strategie biznesowe.

4. Zwiększona Odpowiedzialność Wprowadzenie Dyrektywy Omnibus podnosi standardy odpowiedzialności sprzedawców online. Sprzedawcy muszą działać w pełnej zgodności z przepisami dotyczącymi sprzedaży online, dostarczając dokładne informacje, gwarantując dostawę w terminie oraz obsługując reklamacje i zwroty zgodnie z prawem. Niedopełnienie tych obowiązków może skutkować sankcjami prawnymi, w tym grzywnami i karami finansowymi.

WPŁYW DYREKTYWY OMNIBUS NA SPRZEDAWCÓW W POLSKIM E-COMMERCE PODSUMOWANIE

Podsumowując, wpływ na przedsiębiorców Dyrektywy Omnibus jest ogromny. Unijna dyrektywa wprowadza istotne zmiany w regulacjach dotyczących e-commerce. Zmiany mają na celu zwiększenie ochrony konsumentów i poprawę standardów handlu elektronicznego. Sprzedawcy online w Polsce muszą być przygotowani na dostosowanie się do nowych przepisów. Obejmuje ono inwestycje w dostosowanie procedur, zapewnienie zgodności z prawem oraz zapewnienie doskonałej obsługi klienta.

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług dostępnych na: www.kpi.com.pl

§ § Wpływ Dyrektywy Omnibus na Sprzedawców w Polskim E-commerce