Wychylenie budynku przy szkodach górniczych

in
Wychylenie budynku przy szkodach górniczych

Wychylenie budynku przy szkodach górniczych. Na Śląsku wychylone od pionu budynki to rzeczywistość wielu rodzin. Deformacja ta zwykle nie pojawia się z dnia na dzień , lecz następuje sukcesywnie i powoli przez wiele lat. Przechył budynku z początku jest nieodczuwalny, jednak z czasem zaczyna poważnie dotykać jego mieszkańców. Problem ten dotyka zarówno nowego budownictwa, jak i starszych domów.

W zależności od stopnia odchylenia budynku od pionu, Sądy w ślad za biegłymi, zaliczają stopień uciążliwości a co za tym idzie wielkość szkody. Wyróżniamy 3 kategorie przechyłów: nieznaczne, średnie i duże. Za przechył nieznaczny, uznajemy taki, który pozwala poszkodowanemu w dalszym ciągu korzystać ze swojej nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem. Z dużym przechyłem mamy do czynienia o wartości rzędu ok. 20 ‰ – jest to jednocześnie granica dopuszczalnego przechyłu budynku. Przechylenie powyżej tez wartości, uważa się za niedopuszczalne z uwagi na bezpieczeństwo użytkowania budynków i powoduje, iż biegli kwalifikują budynki z takim przechyłem do rozbiórki.

§ Wychylenie budynku przy szkodach górniczych