Kategorie
Szkody górnicze 2

Jaką formę naprawy szkód górniczych wybrać?

Zgodnie z przepisami prawa, wybór sposobu naprawy szkody należy do poszkodowanego. Przepisy te dotyczą również szkód pochodzenia górniczego. Co ważne, ograniczenie swobody wyboru naprawy szkody jest ograniczone tylko i wyłącznie w dwóch przypadkach: gdy przywrócenie stanu poprzedniego jest niemożliwe, bądź gdy przywrócenie stanu poprzedniego pociągałoby za sobą dla dłużnika nadmierne trudności lub koszty. W takim […]

Kategorie
Szkody górnicze 2 Ugoda

Zabezpieczenie nowych budynków a już istniejących

W przypadku nowych inwestycji, inwestor na etapie projektowania przewiduje, wysokość dodatkowych kosztów, które będzie musiał ponieść, aby dostatecznie zabezpieczyć budynek przed powstaniem szkód górniczych. Często konieczne jest zastosowanie płyty fundamentowej zamiast ław fundamentowych, a nawet zastosowanie dodatkowego zbrojenia budynku, czy dodatkowego wzmocnienia stropów. Właściciel budynku jest zobowiązany wybudować budynek posiadający odpowiednie zabezpieczenia. § Zabezpieczenie nowych […]

Kategorie
Biegły sądowy Szkody górnicze 2

Opinia biegłego – szkody górnicze

Szkody górnicze należą do najczęstszych szkód w obiektach budowlanych. Kopalnia zazwyczaj nie przyznaje się do swojej odpowiedzialności, negując związek przyczynowo-skutkowy, stąd konieczność skierowania sprawy na drogę sądową. Sąd rozpoznający naszą sprawę nie posiada specjalistycznej wiedzy pozwalającej mu na wydanie rzetelnego i sprawiedliwego wyroku. Co ważne, w każdym przypadku, gdy rozstrzygnięcie danej kwestii wymaga „wiadomości specjalnych”, […]

Kategorie
Szkody górnicze 2

Zamknięto kopalnię, która wyrządziła szkodę. Co z odszkodowaniem?

Obecnie bardzo często zakłady górnicze są likwidowane , a kopalnia będąca w naszym bliskim sąsiedztwie zostaje pewnego dnia zamknięta. Zazwyczaj zwlekamy ze złożeniem wniosku do kopalni o odszkodowanie, a teraz zastanawiamy się czy są jeszcze na odszkodowanie za szkody powstałe w wyniku działalności kopalni, która juz jest zamknięta. Najlepszą rzeczą jaką można zrobić w tej […]

Kategorie
Szkody górnicze 2

Odstąpienie od ugody. Czy jest możliwe?

Wielu naszych klientów zadaje pytanie czy możliwe jest odstąpienie od już zawartej ugody o naprawienie szkody spowodowanej ruchem zakładu górniczego. Co do zasady odstąpienie od zawartej ugody jest niemożliwe, jednak od tej reguły istnieje kilka wyjątków. Przede wszystkim należy pamiętać, iż każda ugoda jest oświadczeniem woli, co oznacza, iż w określonych przypadkach można się od […]

Kategorie
Szkody górnicze 2

UGODA W SPRAWIE SZKÓD GÓRNICZYCH – CZY WARTO PODPISAĆ?

W momencie złożenia wniosek na kopalni o naprawienie szkody pochodzenia górniczego rozpoczynamy bieg postępowania ugodowego przewidzianego przez prawo w art. 151 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze. Próba polubownego rozwiązania sporu, jaką jest ugoda, ma służyć pojednaniu stron bez konieczności angażowania ich w postępowanie sądowe.  Czego możemy […]