Kategorie
Szkody górnicze 2

Kolejna wygrana z Karobnia S.A

Niezmiernie miło nam poinformować, iż po raz kolejny uzyskaliśmy pozytywny wyrok przeciwko kopalni Karbonia S.A. Przedmiotem roszczenia był zwrot kosztów zabezpieczeń budynku przed szkodami górniczymi, a na rzecz naszych klientów zasądzono pełen zwrot poniesionych nakładów. Co do zasady obowiązanym do naprawy szkody – zwrotu nakładu -podobnie jak w przypadku szkód, jest zakład górniczy, który prowadzi działalność eksploatacyjną na danym […]

Kategorie
Szkody górnicze 2

Kiedy przedawniają się roszczenia o szkody górnicze?

Na wstępie należy podkreślić, iż roszczenia majątkowe (do których zaliczamy roszczenia o szkody górnicze) ulegają przedawnieniu. Powyższe oznacza, iż po upływie danego terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia. § Kiedy przedawniają się roszczenia o szkody górnicze? Jaki jest termin przedawnienia roszczeń majątkowych? Zgodnie z kodeksem cywilnym, jeżeli przepis szczególny […]

Kategorie
Szkody górnicze 2

Błędy projektowe a szkody górnicze

Co istotne, zgodnie z art. 144 ust 1 ustawy prawo geologiczne i górnicze właściciel nie może sprzeciwić się zagrożeniom spowodowanym ruchem zakładu górniczego. Upoważniony jest on jednak do żądania naprawienia szkody wyrządzonej ruchem zakładu, na zasadach określonych ustawą. § Błędy projektowe a szkody górnicze Wznoszenie budynków na terenach górniczych zawsze będzie wiązało się z ryzykiem […]

Kategorie
Szkody górnicze 2

Wygrywamy z Karbonia S.A- pierwszy wyrok w Polsce!

Niezmiernie miło nam poinformować, iż jako pierwsi w Polsce uzyskaliśmy pozytywny wyrok przeciwko kopalni Karbonia S.A. Przedmiotem roszczenia był zwrot kosztów zabezpieczeń budynku przed szkodami górniczymi, a na rzecz naszych klientów zasądzono pełen zwrot poniesionych nakładów. Co do zasady obowiązanym do naprawy szkody – zwrotu nakładu -podobnie jak w przypadku szkód, jest zakład górniczy, który […]

Kategorie
Szkody górnicze 2

Szkody górnicze – postępowanie ugodowe

Z punktu widzenia osoby poszkodowanej problematyka zawierania ugód z kopalnią jest niezwykle istotna. Ugoda jest pierwszym krokiem w walce o uzyskanie odpowiedniego odszkodowania. § Szkody górnicze – postępowanie ugodowe Raz jeszcze należy zwrócić uwagę, iż podpisanie ugody stanowi zakończenie całego postępowania ugodowego, którego inicjacja rozpoczyna się poprzez złożenie wniosku do kopalni o naprawienie szkody górniczej. […]

Kategorie
Szkody górnicze 2

Naprawa szkody przez kopalnię – dlaczego się nie zgadzać

Naprawienie szkody przez zakład górniczy jest tylko jedną z możliwości jakiej poszkodowani mogą się domagać. W związku z powyższym zagadnienie dotyczące sposobu naprawienia szkody przez zakład górniczy wymaga szerszego omówienia, a także wyjaśnienia dlaczego zawsze powinniśmy domagać się odszkodowania pieniężnego, niż liczyć na dokonanie naprawy uszkodzonej działania nieruchomości przez kopalnię. § Naprawa szkody przez kopalnię […]