Zamknięto kopalnię która wyrządziła szkodę a odszkodowanie

in
Zamknięto kopalnię która wyrządziła szkodę a odszkodowanie

Obecnie bardzo często zakłady górnicze są likwidowane , a kopalnia będąca w naszym bliskim sąsiedztwie zostaje pewnego dnia zamknięta. Zazwyczaj zwlekamy ze złożeniem wniosku do kopalni o odszkodowanie, a teraz zastanawiamy się czy są jeszcze na odszkodowanie za szkody powstałe w wyniku działalności kopalni, która juz jest zamknięta. Najlepszą rzeczą jaką można zrobić w tej sytuacji to udanie się do Kancelarii specjalizującej się w sprawach szkód górniczych, w celu wyjaśnienia postępowania odszkodowawczego. § Zamknięto kopalnię która wyrządziła szkodę a odszkodowanie

Do likwidacji zakładu górniczego dochodzi zazwyczaj z powodu braku rentowności, bądź na skutek zakończenia okresu udzielonej koncesji, co jest co raz częściej spotykaną sytuacją w województwie Śląskim.  Co warte podkreślenia, teren górniczy pozostaje aktywny sejsmicznie jeszcze przez długie lata od zamknięcia kopalni, powodując w dalszym ciągu powstawanie uszkodzeń i szkód pochodzenia górniczego.

Czy chroni nas prawo?

 Zgodnie z zapisami ustawy prawo górnicze i geologiczne (Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze) w sytuacji braku zakładu górniczego, który odpowiedzialny jest za szkodę, a także w przypadku braku jego następcy prawnego za szkodę odpowiada Skarb Państwa.

Kto ostatecznie odpowiada?

W przypadku braku następcy prawnego zakładu górniczego odpowiedzialnego za uszkodzenia nieruchomości, odpowiedzialność ponosi Skarb Państwa reprezentowany przez właściwy organ nadzoru górniczegoOkręgowy Urząd Górniczy.  Oczywiście Okręgowy Urząd Górniczy musi być miejscowo właściwy ze względu miejsce położenia uszkodzonej nieruchomości.

Należy pamiętać, iż w związku z wystąpieniem na terenach, które objęte były eksploatacją górniczą przysługuje prawo do wypłaty odszkodowania za zaistniałe szkody. W związku z powyższym poszkodowani decydują się na wejście na drogę postępowania sądowego, aby uzyskać świadczenie pieniężne za wyrządzone szkody.

§ Zamknięto kopalnię która wyrządziła szkodę a odszkodowanie www.kpi.com.pl