Zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa

in ,
Zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa

W postępowaniach o zaprzeczenie biologicznego rodzicielstwa wszedł w życie nowy sposób liczenia biegu terminów umożliwiający zainteresowanym przemyślenie konsekwencji decyzji o wejściu na drogę sądową. § Zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa

Takie zmiany przewiduje nowelizacja kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, której autorem jest minister sprawiedliwości.

Terminy przedawnienia mają biec od momentu, gdy dziecko dowie się, iż nie jest biologicznym dzieckiem osoby, której macierzyństwo lub ojcostwo zostało ustalone. Dziecko będzie miało od tej chwili rok na wytoczenie powództwa.

Roczny termin umożliwi dziecku posiadanie realnej szansy na podjęcie przemyślanej decyzji, decyzji która ma poważne i długofalowe konsekwencje. Dodatkowo okres ten nie destabilizuje nadmiernie sytuacji prawnej i rodzinnej dziecka. Jeżeli dziecko zanim osiągnie pełnoletniość dowie się, iż nie jest biologicznym dzieckiem osoby, której macierzyństwo lub ojcostwo zostało ustalone – termin do wytoczenia powództwa liczy się od daty osiągnięcia przez nie pełnoletności.

Podobne zmiany początku biegu terminów określono dla matki oraz męża matki na wytoczenie powództwa o zaprzeczenie ojcostwa.

Zmiany te stanowią wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 16 maja 2018 r.

Kto i w jakim terminie może żądać zaprzeczenia ojcostwa?

  • Matka może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa swego męża w ciągu roku od dnia, w którym dowiedziała się, że dziecko od niego nie pochodzi, nie później jednak niż do dnia osiągnięcia przez dziecko pełnoletności;
  • Mąż matki może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa w ciągu roku od dnia, w którym dowiedział się, że dziecko od niego nie pochodzi, nie później jednak niż do dnia osiągnięcia przez dziecko pełnoletności. 
  • Dziecko po osiągnięciu pełnoletniości, nie później niż w ciągu roku od jej osiągnięcia;

§ Zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa