Podział majątku – czy musi być równy?

in

Zazwyczaj po ustaniu małżeństwa kolejnym etapem uregulowania sytuacji między byłymi już małżonkami jest dokonanie podziału majątku. Byli małżonkowie często zadają pytanie, czy jest możliwe ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym. § Podział majątku – czy musi być równy?

Podział majątku – czy musi być równy?

Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego aby ustalić nierówny podział majątku muszą być spełnione konkretne warunki.

Kto może żądać ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym?

Na wstępie należy podkreślić, iż małżonkowie chcący ustalić nierówne udziały przy podziale majątku muszą skorzystać z sądowego podziału majątku.

Ponadto możliwość taką ma również prokurator oraz spadkobiercy zmarłego małżonka.

Kiedy można dokonać nierównego podziału majątku?

Nierównego podziału majątku można dochodzi w przypadku spełnienia dwóch warunków: istnienie ku temu ważnych powodów oraz różny stopień przyczynienia się małżonków do powstania majątku wspólnego.

Przyczynienie się małżonków do powstania majątku wspólnego oznacza faktyczne starania każdego z małżonków o zaspokajanie potrzeb rodziny, nie zaś zarobki jednego z nich.

Jeżeli chodzi o ważne powody, ustawodawca nie wskazuje zamkniętego katalogu powodów uzasadniających ustalenie nierównych udziałów przy podziale majątku.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, ważnym powodem może być trwonienie majątku wspólnego przez jednego z małżonków – np. przez alkoholizm, rażącą niegospodarność, znęcanie się ekonomiczne.

Orzeczenie o nierównych udziałach jest jednym z punktów postanowienia kończącego postępowanie. Sąd ustalając nierówne udziały najczęściej posługuje się procentami lub ułamkami.

§ Podział majątku – czy musi być równy?

Zachęcamy do skorzystania z naszych pozostałych usług dostępnych na: www.kpi.com.pl