Pozew o rozwód

in
pozew o rozwód

Rozpad pożycia małżeńskiego stanowi zazwyczaj trudne doświadczenie dla dotychczasowych partnerów, jednocześnie powodując określone skutki prawne. Jednym z nich jest oczywiście rozwód, o ile jedna ze stron złoży w sądzie pozew. Nie wiedząc, jak napisać wniosek rozwodowy, warto – w tej niewątpliwe trudnej sytuacji – zapewnić sobie wsparcie ze strony prawnika.

JAK SPORZĄDZIĆ POZEW ROZWODOWY – PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI

W celu skrócenia postępowania przed sądem konieczne jest poprawne napisanie pozwu, wolnego od uchybień i błędów formalnych. W tym celu warto skorzystać z pomocy prawnika specjalizującego się w sprawach cywilnych i rodzinnych. Prawidłowo skonstruowany wniosek powinien zawierać następujące elementy:

 • identyfikację rodzaju pisma – w tym przypadku pozew o rozwód,
 • oznaczenie sądu właściwego do rozstrzygania sprawy,
 • imiona i nazwiska, adresy miejsc zamieszkania stron postępowania (oraz numer PESEL powoda),
 • uzasadnienie okoliczności ustania pożycia małżeńskiego,
 • wniosek o rozwiązanie związku małżeńskiego ze wskazaniem, czy rozwód ma zostać ogłoszony z orzekaniem, czy bez orzekania o winie,
 • informacje o tym, czy obie strony podejmowały się prób rozwiązania spornych kwestii we własnym zakresie,
 • informacje dotyczące posiadania wspólnych dzieci,
 • kwestie regulujące władzę rodzicielską, wychowywanie małoletnich dzieci po rozwodzie,
 • wniosek o przesłuchanie świadka,
 • wysokość alimentów potwierdzoną wyliczeniem potrzeb dzieci, na które mają być orzeczone,
 • wniosek o zabezpieczenie powództwa,
 • wniosek o zasądzenie alimentów na rzecz powoda – konieczne tylko przy rozwodzie z orzeczeniem o winie.

JAKIE SĄ NIEZBĘDNE DOKUMENTY W POZWIE O ROZWÓD?

Oprócz ww. informacji wniosek rozwodowy powinien zawierać komplet niezbędnych załączników tj.: oryginały aktów urodzenia dzieci, odpis aktu małżeństwa oraz dokumenty mające służyć jako dowód w postępowaniu. Złożenie pozwu o rozwód wymaga wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 600 zł. Kompletny wniosek musi zostać przesłany do sądu w dwóch egzemplarzach.

CZY WARTO KORZYSTAĆ Z POMOCY KANCELARII?

Sama decyzja o rozwiązaniu małżeństwa jest niezwykle stresującym, trudnym doświadczeniem, zwłaszcza w obliczu okoliczności, które do tego stanu doprowadziły. W takim przypadku nietrudno o uchybienia formalne, braki w umiejętności odpowiedniego uargumentowania swoich racji, czy zebrania właściwych dowodów . Doświadczony pełnomocnik, który wie jak napisać pozew rozwodowy, z pewnością będzie cennym wsparciem.