Kategorie
Szkody górnicze

Koszty rozbiórki a odszkodowanie z tytułu ruchu zakładu górniczego

Bardzo często okazuje się, iż na skutek ruchu zakładu górniczego powstały tak znaczne i uciążliwe szkody budynku, iż jego naprawa jest niemożliwa lub po prostu ekonomicznie nieopłacalna. Roszczenie o koszty rozbiórki stanowi element odszkodowania należnego poszkodowanemu ruchem zakładu górniczego. Należy jednak pamiętać, iż co do zasady odszkodowania z tytułu rozbiórki budynku powinniśmy się domagać dopiero […]