Kategorie
Prawo cywilne ZUS

Odwołanie od decyzji ZUS po wyznaczonym terminie

Złożenie odwołania od decyzji ZUS po terminie, nie musi oznaczać  końca sprawy. Tak było w przypadku Pani Beaty, która złożyła odwołanie 10 tygodni po upływie  ustawowego terminu. Pomimo przekroczenia wyznaczonego terminu sąd rozpatrzył odwołanie i przyznał jej zasiłek chorobowy. Odwołanie od decyzji organu rentowego wnosimy na piśmie do organu, który wydał zaskarżoną decyzję w terminie […]