Urlop na żądanie a sprzeciw pracodawcy

in

Zgodnie z kodeksem pracy, pracownik ma prawo wykorzystać cztery dni urlopu w roku w trybie nagłym tzw. urlop na żądanie. Jednakże pracodawca nie musi udzielić pracownikowi wolnego w każdym przypadku, bez względu na okoliczności. § Urlop na żądanie a sprzeciw pracodawcy

Urlop na żądanie a sprzeciw pracodawcy

Zgodnie z art. 1672 Kodeksu Pracy, pracodawca zobowiązany jest udzielić w każdym roku kalendarzowym, na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż cztery dni urlopu. Natomiast obowiązkiem pracownika jest powyższe żądanie do udzielenia urlopu zgłosić najpóźniej w dniu jego rozpoczęcia.

Czy sprzeciw pracodawcy jest możliwy?

Art. 1672 KP mówi wprost o obowiązku udzielenia urlopu przez pracodawcę, jednakże od powyższego przepisu istnieją wyjątki.

Orzecznictwo sądowe od dłuższego czasu prezentuje stanowisko, że są sytuacje, gdy odmowa pracodawcy jest uzasadnione. Do takich sytuacji zaliczamy m.in. sprzeczność z zasadami współżycia społecznego, wyjątkowy interes pracodawcy, czy termin zgłoszenia urlopu.

Urlop na żądanie a sprzeczność z zasadami współżycia społecznego

Zgodnie z wyrokiem SN z dnia 15 listopada 2006 roku, do pierwszej grupy przypadków należą te, o których mówi art. 8 KP. Do takich sytuacji zaliczamy te, w których skorzystanie przez pracownika z urlopu na żądanie stanowiłoby nadużycie przez niego prawa. Oznacza to sytuacje sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa.

Wyjątkowy interes pracodawcy a urlop na żądanie

W wyroku z dnia 28 października 2009 roku, Sąd Najwyższy powołał się na wyjątkowy interes pracodawcy, który przemawia za obecnością zatrudnionego w pracy.

Polskie Sądy wśród takich sytuacji można wymieniają m.in. istotne braki kadrowe pracodawcy, przy których nieobecność pracownika mogłaby zagrozić funkcjonowaniu zakładu pracy.

Czy termin złożenia wniosku o urlop na żądanie ma znaczenie?

W wyroku z dnia 15 listopada 2006 roku oraz 7 lutego 2008 roku, Sąd Najwyższy wyraził opinię, iż taki wniosek może być zgłoszony najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu, jednakże do chwili przewidywanego rozpoczęcia pracy przez pracownika według obowiązującego go rozkładu czasu pracy.

W jakiej formie powinien zostać zgłoszony wniosek o urlop na żądanie?

Forma zgłoszenia urlopu na żądanie jest dowolna. Może być on zgłoszony na piśmie, mailowo, telefonicznie, SMS-owo czy też ustnie.

Jakie mogą być konsekwencje nie udzielenia urlopu na żądanie pracownikowi?

Nieudzielenie pracownikowi przysługującego mu urlopu wypoczynkowego (również na żądanie) stanowi wykroczenie, o którym mowa w art. 282 § 1 pkt 2 KP. Ponadto, zgodnie z wyrokiem SN z dnia 5 grudnia 2000 roku, brak udzielenia urlopu może. Stanowić podstawę do rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 55 § 11 KP.

Zachęcamy do skorzystania z naszych pozostałych usług dostępnych na: www.kpi.com.pl

§ Urlop na żądanie a sprzeciw pracodawcy