Zmiany w prawie pracy w 2022 r.

in

Nowy rok przeniesie szereg zmian w przepisach prawa pracy oraz przepisach o ubezpieczeniach społecznych. Na co powinni zwrócić uwagę pracownicy oraz pracodawcy? § Zmiany w prawie pracy w 2022 r.

Ile wynosi wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 roku?

W 2022 roku wysokość minimalnego wynagrodzenia wyniesie 3010 zł brutto, natomiast stawka godzinowa wyniesie 19,70 zł.

Należy jednak podkreślić, iż od wysokości minimalnego wynagrodzenia uzależnione są inne świadczenia pracownicze m.in.:

  • maksymalna wysokość odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy wynikająca z tzw. ustawy o zwolnieniach grupowych;
  • odszkodowanie za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu;
  • dodatek za pracę w porze nocnej;
  • kwot wolnych od potrąceń;
  • minimalnej podstawy zasiłku.

Wysokości minimalnego wynagrodzenia wpływa również na kwotę jaką pracodawca, w określonych przypadkach, potrącić może pracownikowi z pensji.

Ile wynosi zasiłek chorobowy w 2022 roku?

W 2022 roku skróceniu uległ okres pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu tytułu do ubezpieczenia ze 182 dni do 91 dni.

Co istotne, powyższa zmiana nie będzie jednak dotyczyć niezdolności do pracy, a która:

  • powstała wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów;
  • przypada w okresie ciąży;
  • spowodowana jest gruźlicą.

W powyższych przypadkach tych nadal możliwe będzie pobieranie zasiłku przez 270 dni.

Ile wynosi zasiłek chorobowy za pobyt w szpitalu w 2022 roku?

Ustawodawca w 2022 roku podwyższył zasiłek chorobowy za pobyt w szpitalu do 80%.

Zasady ustalania okresu zasiłkowego w 2022 roku

Z dniem 1 stycznia 2022 r. weszła w życie nowelizacja przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych. Jednym z jej elementów jest nowy sposób liczenia okresu zasiłkowego.

Zgodnie z nowymi przepisami do okresu zasiłkowego należy wliczyć wszystkie okresy poprzednich niezdolności do pracy, niezależnie od rodzaju jednostki chorobowej, jeżeli przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekroczy 60 dni. Jednakże, jeżeli po przerwie trwającej krócej niż 60 dni, niezdolność do pracy wystąpi w trakcie ciąży to poprzednia choroba nie będzie się wliczać do nowego do okresu zasiłkowego.

Dyrektywa work-life balance i zmiany w urlopach

Do sierpnia 2022 roku Polska musi wdrożyć unijną dyrektywę work-life balance. Co istotne, dyrektywa Wor-life balance zakłada zmiany w zakresie urlopu rodzicielskiego.

Ponadto dyrektywa umożliwia przyznanie prawa rodzicom do 4 miesięcy urlopu dzielonych po równo bez prawa przeniesienia. Powyższe oznacza, że ojcowie otrzymają dwa miesiące urlopu. Przepisy unijne zakładają, że będzie go można wykorzystać do 8 roku życia dziecka.

Dyrektywa wydłuża również okres opieki nad dzieckiem do 5 dni i rozszerza krąg osób, które mogą z niego skorzystać na innych członków gospodarstwa domowego.

Jakie jeszcze zmiany czekają nas w 2022 roku?

Już w trakcie 2022 r. należy spodziewać się kolejnych zmian, związanych m.in. ochroną sygnalistów, kontrolą szczepień pracowników, pracy zdalnej, czy kontroli trzeźwości pracowników.

Zachęcamy do skorzystania z naszych pozostałych usług dostępnych na: www.kpi.com.pl

§ Zmiany w prawie pracy w 2022 r.