Prawo karne i wykroczeniowe

Kancelaria udziela wszechstronnej obrony w postępowaniach karnych, jak i karnych gospodarczych. Podejmujemy efektywne działania prawne, już od etapu postępowania przygotowawczego, przed takimi organami jak Prokuratura, Policja, ABW, Urząd Skarbowy, Urząd Celny, poprzez obronę oskarżonego we wszystkich instancjach postępowań jurysdykcyjnych, aż po reprezentację skazanych na etapie postępowania karnego wykonawczego, a zwłaszcza w sprawach o odroczenie i zawieszanie bezwzględnej kary pozbawienia wolności. Pomoc prawna w sprawach karnych adresowana jest zarówno do osób fizycznych, jak i prawnych. Występujemy w charakterze obrońców osób podejrzanych i oskarżonych, również jako pełnomocnicy pokrzywdzonych. Nasza Kancelaria reprezentuje Klientów zarówno w sprawach o przestępstwa, jak i wykroczenia. § Prawo karne kancelaria

Prawo karne – Kancelaria Prawna Śląsk

prawo karne kancelaria

Prawo karne gospodarcze

Obrona oskarżonych w sprawach o przestępstwa:

 • oszustwo kapitałowe i przekupstwo menadżerskie,
 • utrudnianie dochodzenia roszczeń wierzycieli,
 • pranie brudnych pieniędzy,
 • przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi,
 • przeciwko mieniu i wiarygodności dokumentów,
 • działanie na szkodę spółki;

Prawo karne skarbowe i podatkowe

Obrona oskarżonych i obwinionych w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko:

 • obowiązkom podatkowym;
 • obowiązkom celnym oraz zasadom obrotu z zagranicą towarami i usługami;
 • organizacji gier hazardowych;
 • obrotowi dewizowemu.

Prawo karne rynku finansowego

Obrona oskarżonych i obwinionych m.in. przed zarzutami:

 • związanymi z obrotem maklerskimi papierami wartościowymi oraz wprowadzaniem instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu,
 • ujawniania i wykorzystywania informacji poufnej,
 • nabywania lub zbywania instrumentów finansowych na zakończenie notowań, powodujących wprowadzenie w błąd inwestorów dokonujących czynności na tym etapie notowań,

Prawo karne – jaką pomoc mogę uzyskać?

Kancelaria świadczy pomoc prawną dla osoby podejrzanej lub oskarżonej w następującym zakresie:

 • udzielanie indywidualnych porad prawnych;
 • obrona osoby zatrzymanej i tymczasowo aresztowanej;
 • obrona podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym;
 • obrona oskarżonego w postępowaniu sądowym przed sądem I i II instancji;
 • obrona oskarżonego w postępowaniu kasacyjnym przed Sądem Najwyższym;
 • obrona skazanego na etapie postępowania wykonawczego;
 • przygotowywanie wniosków o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego;
 • sporządzanie środków odwoławczych;

Kancelaria zapewnia pomoc prawną osobom zatrzymanym w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa. W przypadku zatrzymania przez organy ścigania, nasi specjaliści niezwłocznie pojawiają się na miejscu zdarzenia. Należy podkreślić, iż brak pomocy profesjonalnego obrońcy już podczas pierwszego przesłuchania zazwyczaj negatywnie wpływa na dalszy przebieg postępowania.

Co niezwykle istotne, obrońcę może ustanowić dla zatrzymanego także inna osoba, w sytuacji gdy zatrzymany został pozbawiony wolności.

WPISY

POWIĄZANE PUBLIKACJE