Prawo spadkowe

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie prawa spadkowego, co oznacza udzielanie porad prawnych oraz reprezentację Klientów przed sądami i organami administracji publicznej. Zdajemy sobie sprawę, iż postępowanie spadkowe, to bardzo szczególna materia, dlatego warto znaleźć profesjonalistę, który bezboleśnie przeprowadzi przez zawikłane problemy związane ze stwierdzeniem nabycia spadku, roszczeniem o zachowek, czy działem majątku spadkowego. § Prawo spadkowe

Prawo spadkowe – co obejmuje?

Prawo spadkowe to dział prawa cywilnego, który reguluje przejście praw i obowiązków majątkowych po śmierci ich właściciela. Dziedzina ta przewiduje określone zasady przekazywania majątku i zobowiązań, a jej istotną częścią jest instytucja dziedziczenia, którą szczegółowo reguluje Kodeks cywilny.

Czym jest zachowek?Zachowek ma na celu ochronę najbliższych zmarłego, pominiętych w dziedziczeniu ustawowym. Najprościej zachowek można zdefiniować jako ułamek w wysokości 1/2 wartości udziału spadkowego, który przypadłby uprawnionemu do zachowku, gdyby spadkodawca w testamencie nie zapisał majątku komuś innemu.

Jakie są rodzaje dziedziczenia?

Polskie prawo przewiduje dwa źródła powołania do spadku. Pierwszym z nich jest ustawa (dziedziczenie ustawowe), drugim natomiast jest testament (dziedziczenie testamentowe). W związku tym wystąpić mogą jedynie trzy warianty dziedziczenia:

  1. dziedziczenie wyłącznie na podstawie testamentu,
  2. dziedziczenie wyłącznie na podstawie ustawy,
  3. dziedziczenie częściowo na podstawie testamentu i częściowo na podstawie ustawy.

Stwierdzenie nabycia spadku

Przedmiotem postępowania o stwierdzenie nabycia spadku jest ustalenie, kto i w jakiej części dziedziczy spadek po osobie zmarłej. Ustalenia kręgu spadkobierców dokonuje się zazwyczaj przed sądem. Krąg spadkobierców może wynikać albo z testamentu, albo z ustawy.

Kancelaria specjalizuje się w postępowaniu sądowym o stwierdzenie nabycia spadku. Ponadto oferujemy także pomoc przy ustalaniu składu spadku.

Kancelaria prawa spadkowego – Śląsk

Posiadamy wieloletnie doświadczenie i z sukcesem prowadzimy wszelkiego rodzaju sprawy spadkowe, w tym m.in. w następującym zakresie:

Sprawy rozstrzygane w postępowaniu sądowym w trybie procesowym: o zachowek,uznanie spadkobiercy za niegodnego, unieważnienie testamentu, wyłączenie małżonka od dziedziczenia, zobowiązanie do wykonania zapisu, zobowiązanie do wykonania polecenia, zmniejszenie zapisu lub polecenia, wystąpienie wierzyciela spadkodawcy przeciwko spadkobiercom.

Sprawy rozstrzygane w postępowaniu sądowym w trybie nieprocesowym: zabezpieczenie spadku, wykaz inwentarza i spis inwentarza, przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, przyjęcie spadku wprost, odrzucenie spadku, uchylenie się od skutków przyjęcia lub odrzucenia spadku, nakazanie złożenia testamentu, ogłoszenie testamentu, zawiadomienie o testamencie ustnym, ustanowienie kuratora spadku, wyjawienie przedmiotów spadkowych, przesłuchanie świadków testamentu ustnego, sprawy dotyczące wykonawcy testamentu, w tym zwolnienie wykonawcy testamentu, zarząd spadkiem nieobjętym, stwierdzenie nabycia spadku i przedmiotu zapisu windykacyjnego na podstawie testamentu, stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy, stwierdzenie nabycia w spadku gospodarstwa rolnego, uzupełnienie stwierdzenie nabycia spadku, zmiana stwierdzenia nabycia spadku, dział spadku, dział spadku wraz z podziałem majątku wspólnego małżonków.

WPISY

POWIĄZANE PUBLIKACJE