Prawo spadkowe

  • udzielenie porad prawnych w sprawach z zakresu prawa spadkowego
  • sporządzanie projektów pism z zakresu prawa spadkowego
  • opiniowanie dokumentów przedstawionych przez Klientów
  • sporządzanie pozwów, wniosków oraz innych pism
  • reprezentowanie Klientów w postępowaniu polubownym, mediacyjnym i w negocjacjach
  • reprezentowanie Klientów w sprawach z zakresu prawa spadkowego przed sądami powszechnymi I i II instancji oraz Sądem Najwyższym