Budowa małych domów niemal bez formalności

in
budowa małych domów

Sejm uchwalił zmiany w ustawie Prawo budowlane oraz w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dzięki zmianom budowa domów jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2 i przeznaczonych na własne potrzeby będzie łatwiejsza. Zmiany muszą zostać jednak jeszcze przyjęte przez Senat.§ Budowa małych domów niemal bez formalności

Procedura uproszczona – budowa małych domów niemal bez formalności

Ustawa zakłada, iż na jednej działce będzie można zbudować w uproszczonej procedurze wolnostojący i nie więcej niż dwukondygnacyjny dom. Powierzchnia domu wraz z poddaszem nie może przekraczać 90 metrów użytkowych.

Gdy nasza działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, decyzja o warunkach zabudowy dla domów do 70 m2 wydawana będzie w ciągu 21 dni.

Na czym ma polegać uproszczenie?

Uproszczenie w procedurze zgłoszenia budowy domów do 70 m2 zakłada wyłączenie możliwości zgłoszenia przez organ administracji architektoniczno-budowlanej sprzeciwu do dokonanego przez inwestora zgłoszenia takiej budowy. Do budowy będzie można przystąpić od razu po doręczeniu organowi administracji architektoniczno-budowlanej zgłoszenia. 

Jakie dokumenty dołączyć do zgłoszenia?

Inwestor będzie obowiązany dołączyć do zgłoszenia oświadczenia o tym, że:

  • przyjmuje odpowiedzialność za kierowanie budową w przypadku nie ustanowienia kierownika budowy,
  • planowana budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych,
  • dokumentacja dołączona do zgłoszenia jest kompletna.

Proponowane zmiany a domki rekreacyjne

Przyjęte przez Sejm rozwiązania mają na celu również ułatwienie budowania domków rekreacyjnych. Ustawa zakłada zwiększenie powierzchni takich obiektów z 35 do 70 m2. Jednakże ustawa wprowadza ograniczenia w parametrach tj.: rozpiętość elementów konstrukcyjnych domków rekreacyjnych do 70 m2 nie może przekraczać 6 m, a wysięg wsporników nie może przekraczać 2 m. Należy jednak pamiętać, że plan zagospodarowania przestrzennego określa to, czy na danej działce można postawić domek letniskowy. Jeśli w planie znajduje się informacja, że dany teren jest przeznaczony pod zabudowę rekreacyjną – można postawić na nim domek letniskowy.

Zachęcamy do skorzystania z naszych pozostałych usług dostępnych na: www.kpi.com.pl

§ Budowa małych domów niemal bez formalności