Kategorie
Prawo budowlane

Budowa małych domów niemal bez formalności

Sejm uchwalił zmiany w ustawie Prawo budowlane oraz w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dzięki zmianom budowa domów jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2 i przeznaczonych na własne potrzeby będzie łatwiejsza. Zmiany muszą zostać jednak jeszcze przyjęte przez Senat.§ Budowa małych domów niemal bez formalności Procedura uproszczona – budowa małych domów niemal bez […]

Kategorie
Prawo budowlane

Domek letniskowy konieczne pozwolenie czy zgłoszenie?

Budowa domku letniskowego w 2021 roku to inwestycja obwarowana licznymi wymogami prawa budowlanego i rozporządzeń. § Domek letniskowy konieczne pozwolenie czy zgłoszenie? Budowa domku letniskowego bez zezwolenia w 2021 roku – czy jest możliwa? W większości przypadków nie jest konieczne ubieganie się o specjalne pozwolenie. Zgodnie z przepisami prawa budowlanego (art. 29 ust. 1 pkt 16 […]

Kategorie
Nieruchomości Prawo budowlane

Czym jest umowa deweloperska?

Przy zakupie mieszkania od dewelopera zobowiązani jesteśmy do podpisania stosownych dokumentów. Umowa deweloperska ma na celu zabezpieczenie interesów obu stron, dlatego tak ważne jest zawarcie w niej wszystkich warunków transakcji. § Czym jest umowa deweloperska? Podstawowymi rodzajami umów, z którymi możemy spotkać się przy zakupie mieszkania od dewelopera, są umowa deweloperska i umowa przedwstępna. Czym jest umowa deweloperska? […]

Kategorie
Prawo budowlane

Odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego

W sytuacji odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego, data odstąpienia musi zostać ustalona przez postępowanie przed nadzorem budowlanym, gdyż data wykonania robót budowlanych, które stanowią odstępstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego wskazuje, jakie przepisy do likwidacji tej samowoli należy zastosować. § Odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego ISTOTNE ODSTĘPSTWO OD PROJEKTU Przepis definiujący, czym jest istotne odstąpienie od zatwierdzonego […]

Kategorie
Prawo budowlane

Co z samowolą budowlaną sprzed 20 laty?

Co z samowolą budowlaną sprzed 20 laty? Dnia 19 września 2020 roku wejdą w życie uproszczone zasady legalizacji samowoli dla obiektów zrealizowanych przed co najmniej dwudziestu laty. Rozpoczęcie z urzędu postępowania nastąpi w sytuacji, gdy właściciel obiektu (zarządca) zgłosi się do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Właściciel zobowiązany będzie do przedłożenia dokumentów legalizacyjnych, w szczególności: oświadczenia […]

Kategorie
Prawo budowlane

Mapa do celów projektowych i kilka innych zmian w prawie budowlanym

Od 31 lipca obowiązują kolejne w tym roku zmiany w prawie budowlanym. Są one bardzo istotne, gdyż dotyczą mapy do celów projektowych , a także odpowiadają na pytanie czy mapa musi mieć klauzulę oraz czy można projekt zagospodarowania sporządzać na kopii mapy. § Mapa do celów projektowych i kilka innych zmian w prawie budowlanym NOWE […]