Domek letniskowy konieczne pozwolenie czy zgłoszenie?

in

Budowa domku letniskowego w 2021 roku to inwestycja obwarowana licznymi wymogami prawa budowlanego i rozporządzeń. § Domek letniskowy konieczne pozwolenie czy zgłoszenie?

Budowa domku letniskowego bez zezwolenia w 2021 roku – czy jest możliwa?

W większości przypadków nie jest konieczne ubieganie się o specjalne pozwolenie. Zgodnie z przepisami prawa budowlanego (art. 29 ust. 1 pkt 16 Prawa budowlanego) domek letniskowy można zaliczyć do budynków rekreacji indywidualnej.

Zwolnienie z konieczności uzyskania pozwolenia możliwe jest, jeśli:

  • domek letniskowy będzie budynkiem wolnostojącym i parterowym,
  • powierzchnia domku letniskowego będzie nie większa niż 35 m²,
  • na każde 500 m² działki będzie przypadać maksymalnie jeden taki budynek.

Budowa domku letniskowego na zgłoszenie w 2021 roku – co warto wiedzieć?

Pomimo braku konieczności uzyskania pozwolenia na budowę domku letniskowego do 35 m², inwestor ma obowiązek zgłosić taką inwestycję do organu administracji architektoniczno-budowlanej  (zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 1b Prawa budowlanego)- do Starostwa Powiatowego lub Urzędu Miasta. Zgłoszenia dokonuje się w formie pisemnej. Zgłoszenie powinno być złożone minimum 21 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych. Jeżeli w tym czasie urząd nie wniesie pisemnego sprzeciwu, możemy przystąpić do budowy domku letniskowego.

Zgłoszenie należy wypełnić na specjalnym formularzu, gdzie wskazujemy rodzaj, zakres, sposób wykonania oraz termin rozpoczęcia robót budowlanych.

Do zgłoszenia powinnismy dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Koniecznym może również okazać się załączenie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz szkice i rysunki obiektu.

Co można wybudować na działce rolnej bez pozwolenia w 2021 roku?

Bez pozwolenia i zgłoszenia na działce rolnej można zbudować np. altanę ogrodową bez fundamentów, wiatę, czy garaż.

Na działce rolnej jest możliwa budowa domku letniskowego, jeśli plan miejscowego zagospodarowania przestrzennego dopuszcza zabudowę zagrodową – w szczególności budynki mieszkalne, gospodarcze lub inwentarskie.

Co w przypadku działek rolnych najważniejsze – taki obiekt powinien być związany z pracą rolników. Przepisy nie określają jednak czy osoba nie będąca rolnikiem może wybudować na działce rolnej domek letniskowy.

Aby mieć pewność co do wszelkich prawnych wymagań, koniecznym może okazać się ubieganie o zmianę przeznaczenia działki w planie miejscowym – z rolnej na budowlaną lub rekreacyjną.

Budowa domku letniskowego na działce budowlanej

Plan zagospodarowania przestrzennego określa to, czy na danej działce można postawić domek letniskowy. Jeśli w planie znajduje się informacja, że dany teren jest przeznaczony pod zabudowę rekreacyjną, wówczas nie ma przeciwwskazań, by postawić na nim domek letniskowy.

Jeżeli jednak dany plan miejscowy nie obejmuje zabudowy rekreacyjnej, domek letniskowy będzie musiał spełniać wymagania techniczne i prawne, jakie określone są dla domów mieszkalnych całorocznych.

Budowa domku letniskowego na działce leśnej

Budowa domku letniskowego w lesie może się odbyć na podobnej zasadzie jak w przypadku realizacji tego rodzaju budowy na działce rolnej. To, czy jest ona możliwa, zależy w dużej mierze od planu zagospodarowania przestrzennego.

Zachęcamy do skorzystania z naszych pozostałych usług dostępnych na: www.kpi.com.pl

§ Domek letniskowy konieczne pozwolenie czy zgłoszenie?