Upadek dewelopera, czy jest szansa na odzyskanie pieniędzy?

in ,

Pomimo wysokiej inflacji i rosnących kosztów kredytów hipotecznego koniunktura na rynku nieruchomości jest całkiem dobra. Co w przypadku, gdy w związku z nietrafionymi inwestycjami i wysokimi kosztami budowy, deweloper ogłosi upadłość? . § Upadek dewelopera, czy jest szansa na odzyskanie pieniędzy?

Czy ustawa deweloperska chroni klientów?

Upadłość dewelopera nie musi oznaczać strat finansowych dla nabywców, który podlega ochronie przepisom Ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Przepisy te zaczęły obowiązywać 16 września 2011 roku i zgodnie z treścią tego dokumentu deweloper jest zobowiązany do utworzenia osobnych rachunków powierniczych.

Jak sprawdzić, czy deweloper ogłosił upadłość?

Jeżeli inwestor zaczyna dostrzegać opóźnienia w budowie, bądź nasilające się trudności w komunikacji z deweloperem to koniecznym jest sprawdzenie statusu firmy dewelopera na stronie Internetowego Monitora Sądowego i Gospodarczego.

Co zrobić, gdy deweloper ogłosi upadłość?

Pierwszym krokiem jest udanie się do sądu, który prowadzi postępowanie upadłościowe i zgłoszenie swojej wierzytelności.

W sądzie możemy ubiegać się o zwrot wpłaconych pieniędzy (lub przynajmniej większości tej sumy). Inwestor może też domagać się kontynuacji inwestycji, jeśli tylko poprze go przynajmniej 20% wszystkich inwestorów. Wówczas syndyk sprzedaje nieruchomość innemu deweloperowi, który następnie jest zobowiązany do kontynuowania jej budowy.

Upadłość dewelopera na etapie umowy przedwstępnej

Umowa przedwstępna z deweloperem zapewnia podobną ochronę jak umowa deweloperska, jednakże jedynie w przypadku, gdy dokument został poświadczony przez notariusza. Poza tym roszczenie o przeniesienie własności nieruchomości powinno być ujawnione w księdze wieczystej jeszcze przed ogłoszeniem upadłości.

Upadłość dewelopera a kredyt hipoteczny

W przypadku upadłości dewelopera przy zaciągnięciu kredytu hipotecznego nie zwalnia nas to z obowiązku regulowania rat, co wynika z umowy z bankiem.

Warto zaznaczyć, że zaciągając kredyt na zakup nieruchomości, która jest dopiero budowana i nie ma jeszcze własnego wpisu w księdze wieczystej, to zwykle ponosimy koszt tzw. ubezpieczenia pomostowego. Zazwyczaj jest to jednoznaczne z wyższą marżą banku, która ulega pomniejszeniu dopiero w momencie wpisu mieszkania bądź domu do księgi wieczystej..

Rachunek powierniczy otwarty a upadłość deweloperska

Zgodnie z ustawą z 2011 roku w podpisanej umowie deweloperskiej możesz mieć do czynienia z rachunkiem powierniczym otwartym i zamkniętym. Jak wpływają na upadek dewelopera i czym się wyróżniają?

  1. Rachunek powierniczy zamknięty – jest najbezpieczniejszym rodzajem. Przede wszystkim dlatego, że pieniądze, które są tam wpłacane, są wypłacane dopiero po oddaniu przez dewelopera inwestycji. Stanowi to dodatkowe zabezpieczenie dla inwestorów w przypadku bankructwa firmy deweloperskiej.
  2. Rachunek powierniczy otwarty – to nieco mniej bezpieczna opcja, ponieważ wpłacane tam pieniądze są wypłacane deweloperowi co miesiąc. Taka metoda ma wady i zalety. Jeśli chodzi o korzyści, to deweloper może szybciej zakończyć inwestycję. Jednak, gdy zdecydujesz się na rachunek powierniczy otwarty bez gwarancji, to możesz odzyskać jedynie część pozostałej wpłaconej kwoty. Dotyczy to tylko sytuacji, gdy pieniądze nie zostały już przeznaczone na bieżące inwestycje w budowę. Wówczas dużo bezpieczniejszym rozwiązaniem jest rachunek powierniczy otwarty z gwarancją. Wtedy wszystkie wpłacone pieniądze powinny zostać zwrócone inwestorom.

Rękojmia dewelopera – co to jest?

Rękojmia to ustawowa forma odpowiedzialności sprzedającego za wady fizyczne i prawne. W przypadku nieruchomości przez okres 5 lat, deweloper odpowiada za wszystkie wady, jakie zostały dostrzeżone w nieruchomości – z wyjątkiem tych, o których kupujący wiedział w chwili zakupu – powinny być naprawione przez dewelopera.

Co z rękojmią, gdy upada deweloper?

Obowiązki z tytułu rękojmi dewelopera przechodzą na syndyka. Zazwyczaj w takim przypadku syndyk odmawia wykonania naprawy, jednakże nadal możemy odzyskać pieniądze. Należy jednak zgłosić tę sprawę sędziemu komisarzowi.

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług dostępnych na: www.kpi.com.pl

§ Upadek dewelopera, czy jest szansa na odzyskanie pieniędzy?